Forskning

Fra kongerne i Gudme til A.P. Møller 

Svendborg Museum har en lang tradition for historisk og arkæologisk forskning.

Centralt i museets arkæologiske forskning og virksomhed står de store fundsteder i Gudme og Lundeborg, hvis størrelse og fundrigdom har international tyngde. Samtidig har museet gennemført flere udgravninger i middelalderbyen Svendborg.

Forskningen indenfor nyere tid koncentrerer sig om søfartens kulturhistorie.

Forbindelserne over havet og brugen af vand er en rød tråd i vores forskning – fra kongerne i Gudme til A.P. Møller.

Vores forskning udføres i samarbejde med andre museer, universiteter, arkiver og virksomheder.

I listen herunder kan du se både nuværende og afsluttede forskningsprojekter.