Hjemstavn

Eleverne undersøger udviklingen af og synet på Udkantsdanmark

Undervisningsmaterialet “Hjemstavn” omhandler udviklingen af og synet på udkantsdanmark.

Med udgangspunkt i egne oplevelser af at bo i en del af landet, der ofte omtales som udkantsdanmark, skal eleverne forholde sig til mediernes billede af udkanten.

Emnet præsenteres i en historisk og nutidig kontekst for at skabe forståelse for den samfundsudvikling, der har skabt det, vi kalder udkantsdanmark i dag.

Formålet er at skabe en bevidsthed omkring udkantens potentialer og lokal identitetsdannelse igennem tilhørsforholdet til det sted, man bor.

Eleverne inddrages derfor igennem undersøgende, aktive øvelser, som skaber reflektion omkring forholdet til deres eget lokalsamfund.

Materialer

Undervisningsmateriale inkl. lærervejledning

Plakat fra Øsammenslutningen – Fisk

Plakat fra Øsammenslutningen – Frihed

Plakat fra Øsammenslutningen – Traktor

Plakat fra Øsammenslutningen – Vejbod

    Målgruppe: Udskoling

    Fag: Dansk, Historie

    Varighed: 8 lektioner

    Pris: Gratis