Stemmer fra sær- og åndssvageforsorgen

Film og undervisningsmateriale til brug på dit uddannelsessted

Historisk udredning

I 2019 blev Danmarks Forsorgsmuseum udpeget af Social- og Indenrigsministeriet til at stå i spidsen for en historisk udredning, der skulle undersøge ”…om der er børn, unge og voksne, der kan have været udsat for svigt og overgreb, mens de havde ophold i sær- og åndssvageforsorgens institutioner under statens varetægt i perioden 1933-1980.” Udredningen lå færdig i marts 2022.

Gratis undervisningsmateriale

Danmarks Forsorgsmuseum har udarbejdet et undervisningsmateriale, der formidler udredningens tematikker.

Undervisningsmaterialet er gratis og til brug i undervisningen på den enkelte uddannelsesinstitution.

Det er specifikt målrettet Socialrådgiveruddannelsen, Pædagoguddannelsen og Social- og Sundhedsuddannelserne.

Materialet er skabt med støtte fra Social- og Ældreministeriet og udarbejdet i samarbejde med undervisere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, samt Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Individuelle og fælles aktiviteter

Undervisningsmaterialet tager således afsæt i forskningsbaseret viden og indeholder både socialpolitiske, sociologiske, pædagogiske og historiske vinkler, hvilket åbner op for en bred og tværfaglig anvendelse. 

Materialet skal give den studerende/eleven

  • et historisk perspektiv på sit eget fag og en indsigt i skiftende menneskesyn
  • en mulighed for at arbejde med borgerperspektivet og forholde sig konkret til nulevende øjenvidner fra sær- og åndssvageforsorgen
  • en mulighed for at arbejde med metodiske begreber som mentaliseringsevne og relationskompetence
  • en mulighed for at perspektivere til nutiden, og reflektere over lovgivning og praksis i dag
  • en mulighed for at forholde sig til etiske dilemmaer, reflektere over egne fordomme, samt debattere emner som rettigheder, medbestemmelse og fremtidens socialfaglige indsatser.

Målgruppe: Socialrådgiver-, Pædagog-, Social- og Sundhedsuddannelserne

Varighed: 3 x 45 minutters lektion med forskellige forslag til aktiviteter – både individuelle og fælles

Pris: Gratis

Tak til alle medvirkende

Filmen ”Stemmer fra sær- og åndssvageforsorgen” er skabt af Anders Mielcke Grønbæk på vegne af Danmarks Forsorgsmuseum, og med støtte fra Social- og Ældreministeriet, på baggrund af den historiske udredning af sær- og åndssvageforsorgen.