NYHED: ANBRAGT

Undervisningsforløb om anbragte børn – før og nu

Hvilke dilemmaer er der ved en anbringelse?

Eleverne får et indblik i og en større forståelse for, hvordan anbragte børn har oplevet at være anbragt på tværs af tid, fra slutningen af 1800-tallet til i dag. Som en del af forløbet skal eleverne gruppevis forholde sig til en række af børneforsorgens aktuelle dilemmaer og debattere, hvorvidt der nu og i fremtiden skal anbringes flere eller færre børn. 

  • Dagen starter i museets nye udstilling “ANBRAGT”. Efter en introduktion og fortællling om tankerne bag udstillingen inddeles klassen i 6 mindre grupper. Hver gruppe får tildelt et tema fra udstillingen, som de skal dykke særligt grundigt ned i.
  • Temaerne er: Før anbringelsen, Den første dag, Hverdagen, Sociale relationer, Opdragelse og straf, Efter anbringelsen. Til det udvalgte tema skal gruppen forholde sig til et aktuelt dilemma og selv finde på et dilemma, der knytter sig til deres tema.
  • Dilemmaet skal de præsentere for de andre grupper. Grupperne diskuterer i fællesskab de nye dilemmaer. Dette faciliteres af formidleren.
  • Efter en pause deles holdet op i 2 større grupper, som debatterer mod hinanden. Den ene gruppe skal argumentere for, at der skal anbringes flere børn og den anden gruppe skal argumentere for, at der skal anbringes færre. Argumenterne, de skal bruge i debatten, finder de i udstillingen og ved at søge på nettet.
  • Dagen afsluttes med en debat mellem de to grupper, som faciliteres af museets formidler.

Tak for i dag – I er velkomne til selv at udforske Fattiggården eller besøge Museumshaven.

Fag: Dansk, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag, Samtidshistorie

Varighed: 3 timer inkl. en pause

Maks. deltagere: 1 klasse op til 30 personer

Pris: 1.000 kr. pr. klasse

Se en film før jeres besøg

Inden I besøger museet, anbefaler vi, at I sammen ser en kort film fra museet. Filmen introducerer jer til baderummet. 

Baderummet var det første rum de indlagte mødte, når de kom på Fattiggården. Her blev de grundigt renset og afluset, inden de blev iklædt Fattiggårdens tøj og skulle afhøres af fattiginspektøren.

Sådan booker du

Vi sidder klar ved telefonen mandag-fredag kl. 10-14. Ring på telefon 6221 0261.

Kontakt os i god tid – helst minimum 14 dage før jeres besøg. Især hvis I kommer i maj, juni, september eller oktober, hvor mange besøger museet.

Du er også velkommen til at udfylde formularen. Så vender vi retur hurtigst muligt.