Anne Hvides Gård

Den ældste bygning i Svendborg foruden kirkerne 

Opført i 1560’erne 

Anne Hvides Gård blev opført af adelsfruen Anne Hvide til Rødkilde i 1560’erne og er dermed den ældste bygning i Svendborg foruden kirkerne.

Anne Hvides Gård blev Svendborg Museums første domicil. I dag bruges bygningen sjældent, da brandregulativer begrænser antallet af besøgende i huset til 10 ad gangen.

Historien om Anne Hvides Gård

Gården er bygget som adelsfruen Anne Hvides vinterresidens og har en lang og broget historie.

I 1796 fik skipper og klubvært Christen Børgesen skøde på ejendommen. Tiden omkring 1800 var klubbernes og de dramatiske selskabers tid, og de fik til huse hos Børgesen. I de efterfølgende år samledes byens betydningsfulde lag således her. Efter Børgesens død videreførte enken og sønnen virksomheden.

Sønnens tredje kone, Dorothea, blev enke i 1837, og i 30 år førte hun stedet videre som gæstgiveri. Under navnet “Madam Børgesen” var hun den mest kendte person i Svendborg på den tid. Hun indrettede værelser for rejsende og stod for mange store arrangementer i byen, bl.a. fashionable bryllupper og kongebesøg. 

Derefter var Anne Hvides Gård bl.a. brugt som privatskole. 

Adelsgården bliver til museum

Svendborg Kommune overtog gården i 1900. Herefter blev den kæmnerkontor og sæde for ligningskommissionen. Allerede på dette tidspunkt var en del af de oprindelige bygninger revet ned. Et stykke tid var der by- og amtsbibliotek og sågar også borgmesterkontor.

Efter således at have haft en noget omtumlet tilværelse, blev Anne Hvides gamle bolig i 1912 overdraget til bestyrelsen for Svendborg Amts Museum mod, at den blev gennemgribende restaureret.

I 1915 blev Anne Hvides Gård omskabt til museum, og frem til 1974 lå Svendborg Museum her, indtil det flyttede til sit nuværende domicil på den gamle fattiggård, Grubbemøllevej 13, i 1974.

I mange år blev Anne Hvides Gård brugt til særudstillinger og julearrangementer, men benyttes i dag sjældent. 

  • Udstillinger på Anne Hvides Gård i 1940’erne
  • Anne Hvides gård ca. 1945 med Vor Frue Kirke i baggrunden
  • Bestyrelsen for Svendborg Amts Museum, 1916
  • Museumsinspektør Johannes Olsen tv. og kustode, træskomager Brogaard, th. Her fotograferet i stueetagen på Anne Hvides Gård 1932

Foto: Svendborg Byhistoriske Arkiv