HJORTØ

HJORTØ blev bygget i 1954 på bestilling af postbådfører Jørgen Greve Rasmussen

Post- og passagerbåden HJORTØ var i årtier småøen Hjortøs navlestreng til omverdenen. 

Den blev bygget på Henningsens Bådeværft i Rantzausminde i 1954 på bestilling af postbådfører Jørgen Greve Rasmussen.

Sejladsen blev indstillet i 1976, hvor Jørgen Greve Rasmussen gik på pension. HJORTØ var derefter privat transportmiddel for den pensionerede postbådfører og havde broplads både på Hjortø og i Rantzausminde.

HJORTØs Bådelaug

Den daglige drift og administration varetages af Hjortøs Bådelaug. Alle medlemmerne af bådelauget har tabt deres hjerte til det lille fartøj. Ikke kun for at værne om en gammel båd, men også for at bevare et stykke dansk søfartskulturhistorie.

Kontakt Bådelauget

Vil du høre mere om HJORTØs Bådelaug, er du velkommen til at kontakte formand Hans-Jørgen Lindhardtsen på
mail: postbaadenhjortoe@outlook.com

Hvor ligger HJORTØ?

HJORTØ er fortøjet ved træskibsbroen ud for  Det Gule Pakhus i Svendborg.

Sejladser

I sejlsæsonen tilbyder HJORTØs bådelaug en række sejladser. De er forbeholdt medlemmer af Postbåden Hjortøs Venner. Læs mere

 

Vidste du at

HJORTØ er kavelbygget af fyr på egespant.

Af hensyn til sejlads om vinteren blev fartøjet isforhudet forskibs, så det kunne klare sejlads i den tynde, skarpe is.

Om vinteren sørgede en lille gasovn for en tålelig temperatur i agtersalonen, der har plads til 8 siddende passagerer.

Et meget lille styrehus og motorhus er placeret midtskibs.

Motoren er en 21 HK Hundested glødehovedmotor.

En gave til Svendborg Museum

I 2004 overdrog boet efter Jørgen Greve Rasmussen HJORTØ til Svendborg Museum. En ispram og en 10 fods pram, som Jørgen Greve Rasmussen anvendte, når posten skulle ud til de to gårde på Hjelmshoved, er også i museets varetægt.

HJORTØ og prammene er med til at dokumentere livet i Øhavet, hvor færgerne var og er af højeste vigtighed.

I forbindelse med overdragelse blev HJORTØ vurderet af Skibsbevaringsfonden. Fonden vurderede, at fartøjet var af en sådan karakter, at det måtte betragtes som et varigt kulturminde, hvis kulturhistoriske værdi ikke måtte forringes eller gå tabt. Fonden erklærede derfor HJORTØ for et bevaringsværdigt fartøj.

Båden støttes af foreningen Postbåden Hjortøs Venner.

Fakta om HJORTØ

Længde: 25 fod
Bredde:
9 fod
Dybgang:
4 fod