Torsdag d. 22. september var der pop-up museum på Rantzausminde skole, hvor Svendborg Museum, Langelandsfortet og Danmarks Forsorgsmuseum stod ansigt til ansigt med nysgerrige lærere fra Svendborg og Langeland. Målet var, at museerne skal på skoleskemaet og lokalhistorien ind i undervisningen. 

Der blev uddelt smagsprøver på koldkrigscola, bladret i originale kilder og fortalt om det ægte møde med historien, som museerne kan bidrage med i undervisningen. 

Svendborg Museum præsenterede bl.a. vores digitale kildesamling og de undervisningsmaterialer, der gør byen til et klasseværelse! 

Se mere her: http://svendborgmuseum.dk/formidling/kildesamling

Projektleder Jeppe Wichmann Rasmussen (museumsinspektør ved Danmarks Forsorgsmuseum) styrede dagens gang, og han var ved dagens slutning yderst tilfreds med opbakningen fra både de engagerede lærere og museumskollegaerne:

"Formålet med projektet er at udforske og udpege kortere, hurtigere og nemmere veje at følge end de sædvanlige i skole-museumssamarbejdet, og dagen i dag har med alt tydelighed vist, at både skoler og museer har stor vilje og lyst til at styrke samarbejdet. Nu glæder vi os bare endnu mere til det videre forløb." 

Indtil 2. oktober har Forsorgsmuseet  i Klistersalen en særudstilling af collografi.

I denne udstilling er Peter Jørgensens historie blevet bragt til live af eleverne fra 7.a på Rantzausminde Skole som en del af Kulturregion Fyns projekt "Kulturens Laboratorium'.

Med hjælp fra kunstnerne Ann-Kerstina Nielsen og Per Buk gav eleverne sig i kast med mælkekartoner, saks, tryksværte og tilegnede sig collografiske teknikker sideløbende med den tankevækkende historie om Peters sørgelige liv.

Under Ann-Kerstina Nielsens kyndige vejledning har eleverne i løbet af de to dage skabt en alternativ graphic novel om Peter Jørgensen ved at bruge collografi som kunstnerisk metode og på baggrund af museumsinspektør Jeppe Wichmann Rasmussens fortælling om Peters liv, som den kan spores i kildematerialet.

Den grafiske tegneserie tager dig med på en baglæns rejse, der starter med Peters død i Horsens Tugthus, kommer rundt om hans liv på Svendborg Fattiggård, hvor han var frygtet blandt både personale og indlagte på grund af hans voldelige opførsel og slutter med hans fødsel.

Ann-Kerstina Nielsen om processen:

”Det er spændende at arbejde med grafik som kunstform koblet med levende historier om et rigtigt menneske. At lave en livshistorie som grafiske tryk med en række nedslag på skelsættende begivenheder i Peter Jørgensens liv giver en stærk fortælling. Eleverne har været utrolig kreative i denne alternative læringsform. Kunst, historie og undervisning er gået op i en højere enhed.”

Sofus Marius Rasmussen

Fortid og nutid mødtes i fineste form og drøftede forholdene for samfundets mest sårbare, da Svendborgs Udsatteråd blev vist rundt på museet af bl.a. museets formidlere Sara og Maria. Et par seje kvinder som i dag er aktive indenfor bl.a. Husforbi og SAND udover også at være museumsformidlere og studerende. Derudover mødte Udsatterådet Hans, som i dag går til hånde på museet udover sin tilknytning til Forsorgscenter Sydfyn.

Holdningerne til og meningerne om tidens tendenser inden for socialforsorgen var der mange af. Bl. a. meddelte John, som er leder af Kirkens Korshær Svendborgs Varmestue, at i hans optik er "fokus i mødet mellem det sociale system og den udsatte borger flyttet fra dialogen til afgørelsen".

Danmarks Forsorgsmuseum arbejder målrettet på at være et museum, der er sig sit sociale ansvar bevidst, og vi siger tak til Svendborgs Udsatteråd for deres besøg og de mange vedkommende snakke på tværs af tid.

Sara Mortensen fortæller om regler og regelbrud på Fattiggården.

Maria Nagel giver eksempler på, hvordan formidlerne griber svære temaer an, når det gælder skoleklasser.

Den 8. september blev der fundet en 2-øre fra 1927 af en af de frivillige fra Museumshavens Venner. Et fund som satte tankerne igang hos museets ansatte. Her følger derfor et lille tankeeksperiment.

I 1927 var Sofus Marius Rasmussen en af de indlagte på Fattiggården. Han var 45 år, garverisvend og en kending bag murene. Sofus skulle som de andre indlagte arbejde for sit ophold, og som andre modtog han ugepenge. Et beløb der kunne variere efter arbejdsindsatsen. I 1927 modtog Sofus 50 øre en gang om ugen. Svarende til 18 kr. i nutidskroner. Lønnen var altså ca. 7 øre for en arbejdsdag, som på dette tidspunkt var mellem 9,5 og 11 timer lang på Fattiggården.

HVIS vi forestiller os, at det er Sofus' mønt, tabte han dermed ca. 3 timers hårdt arbejde ned i havens sorte muld.

Sofus ankom første gang på Fattiggården i 1908, da han var 26 år. Gennem de næste 20 år, blev Sofus indlagt 48 gange bag murene. I 1928 døde han på Fattiggården 46 år gammel af ukendte årsager. Sofus' forbryderfotografi er fra 1912, hvor han blev anholdt i Rottefælden "i stærkt beruset og tildels afklædt Tilstand".

Sofus Marius Rasmussen

Pop up-forsorgsmuseum på Brugernes Bazar d. 30. august i Odense for 2. år i træk, og sikke et hold som museet stillede: Stine og Jacob fortalte interesserede om deres forskning, mens Hjalmar bl.a. delte ud af sin historie som tidligere anbragt og om sin indsats som støtte i museets arbejde og forskning. Derudover deltog Sara, som ud over at være formidler på museet og lærerstuderende også sidder i bestyrelsen for SAND - De hjemløses landsorganisation, og Maria som også formidler på museet og er socialrådgiverstuderende og sørme også aktiv i SANDs vigtige arbejde.

Ved dagens slutning meddelte Hjalmar om holdindsatsen, at: "det var så inspirerende at få lov at arbejde sammen med dem og se deres passion for at formidle håb og deres kendskab til mennesker generelt ..... Meget stor ære og glæde at være med."