DR og 1000 børn fra Svendborg kommunes skoler indtog Danmarks Forsorgsmuseum d. 5. april 2017.

Som en del af satsningen 'Historien om Danmark' var elever indbudt til en dag i historiens tegn. De kunne bl.a. prøve virtual reality, teste om de var klogere end en historiker, se film og quizze om historiske genstande.

Det blev en dejlig dag, og der skal lyde en stor tak fra museet til alle de frivillige, organisatorerne og lærerne, som lagde en stor indsats for at give de mange mange MANGE elever en spændende dag.
”Fristedet Fattiggårdens Have” er blandt de 18 nye ildsjæleprojekter, der nu kan blive til virkelighed med støtte fra Realdanias kampagne, Underværker.  Bevillingen lyder på 350.000 kr. Midler der gør, at renoveringen af Fattiggårdens fredede have kan tage et gevaldigt skridt fremad.

Projektet med at genskabe den enestående have har været i gang nogle år ved hjælp af frivilliggruppen ”Museumshavens Venner”, der på frivillig basis arbejder med pasningen af haven i samspil med aktiviteterne på Danmarks Forsorgsmuseum.

”Vi vil gøre Fattiggårdens enestående have til hele Svendborgs fristed. Haven skal både være et sted, hvor alle er velkomne dagen lang og året rundt. Et sted, hvor udsatte borgere kan opbygge livsglæde og stolthed ved at løse store eller små arbejdsopgaver i den fredede have og indgå i et større, socialt fællesskab om bevaringen og vedligeholdelsen af haven”, fortæller Lene Hansen fra frivilliggruppe Museumshavens Venner om projektet.

Med ”Fristedet Fattiggårdens Have” skal Fattiginspektørens prydhave bl.a. genoprettes, så haven med den store historie og særlige stemning bliver tiltalende at besøge og at opholde sig i. Samtidig er ønsket, at haven bliver en ramme for aktiviteter for socialt udsatte i Svendborg. Bl.a. i samarbejde med Forsorgscenter Sydfyn.

Fattiggårdens have er den grønne ramme om Svendborgs fredede fattiggård fra 1872, der huser Danmarks Forsorgsmuseum. I Fattiggårdens have blev de indlagte fra 1872 til 1974 sat i arbejde. Her blev dyrket grønsager til husholdningen og inspektørens prydhave blev luget og passet. I 2014 tog en gruppe på ca. 20 frivillige, ”Museumshavens Venner”, fat på at genoplive Fattiggårdens have.
Den 14. marts fik over 300 1.G'ere en solid lokalhistorisk bagage, da Svendborg Museum for tredje gang afholdt Historiens Dag sammen med Svendborg Gymnasium.

Via 7 poster kom eleverne rundt i Svendborgs bondestenalder, middelalder, søfart, industrialisering, velfærd, kirkegårde og besættelsestid. Ambitionen er, at når eleverne fremover får undervisning i historie, så kan de koble det lokale og det globale - og de får et helt andet forhold til deres by.

Dagen startede med et stafetoplæg på gymnasiet, hvor de 6 museumsfolk og Tommy fra Svendborg Kirkegårde gav smagsprøver på de gode historier foran en fyldt aula. Alle havde genstande med - og Ulrik tog nok præmien for størst showmanship, da han fik tændt en medbragt tændsats fra besættelsestiden midt i aulaen. Heldigvis uden sprængstof tilknyttet.

Til dagen var der  lavet undervisnings- og kildemateriale, så det var nogle velforberedte unge mennesker, vi fik fornøjelsen af at undervise.
Knapt 300 mennesker lyttede med på Historiske Dages Blå Scene, da Jeppe og Richardt fortalte om "Skjulte Danmarkshistorier".

Samtidig har en masse spændende gæster lagt vejen forbi museets stand.
En masse gæster fyldte søndag d. 12. marts 2017 forventningsfuldt Fattiggårdens gamle arbejdsgård op, da "Skjulte Danmarkshistorier" skulle lanceres.

Nogle gæster var mere nervøse end andre. For de mennesker, som de seneste måneder har knoklet med at få både nutidens og fortidens og meget personlige svære historier formidlet på skærmen var særdeles spændte på at se, hvordan filmene blev modtaget af både kendte og ukendte ansigter. 

Det blev en dag i anerkendelsens tegn, for utallige var de tilbagemeldinger til deltagerne om, hvor stærkt og rørende det er, at Henning, Mette, Christina, Richardt og Eli deler deres svære historier så åbenhjertigt med os alle. 

Vi er meget stolte på museet over dette projekt, som i den grad er tankevækkende museumsformidling med nutidsrelevans, og som er et projekt, som skal så vidt og bredt ud som muligt. Gå derfor ind på www.skjultedanmarkshistorier.dk og se filmene selv og del dem gerne i jeres netværk - vi glæder os til at høre, hvad I synes om dem. 

En stor tak til jer alle som støttede op om projektets lancering i dag, og en særlig tak til formand for social- og sundhedsudvalget Hanne Ringgaard Møller for åbningstalen. 

"Skjulte Danmarkshistorier" er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Nordea fonden og del af satsningen "Historier om Danmark".