Stine Grønbæk Jensens forskning om tidligere børnehjemsbørn erindringsarbejde har modtaget en meget flot og i vores øjne fuldstændig fortjent hæder som udmærkelsen: "Best Dissertation of the Year", for ”en fremragende ph.d. afhandling”… ”et betydeligt bidrag til erindringsstudier og velfærdshistorie” … ”Hertil kommer at afhandlingen på fornem vis demonstrerer såvel betydningen af museumsarbejde som den humanistiske forsknings relevans i samfundet.”

Afhandlingen var en del af forsknings- og formidlingsprojektet "Velfærdshistorier fra kanten", som er et samarbejde mellem SDU og Danmarks Forsorgsmuseum og støttet af VILLUM FONDEN # VELUX FONDEN

Link til Stines afhandling

The 6th of June, Stine Jensen was awarded the prize for best dissertation of the year at the Faculty of Humanities. The award was given at the annual PhD-ceremony of University of Southern Denmark. Stine’s innovative work on care leavers and how they deal with their difficult memories of being in institutional care has rightfully attracted a lot of attention. Her work was realized within the framework of cooperation between DaWS and the Danish Welfare Museum in Svendborg.

Stine 060619Klaus Petersen, PhD, Professor, Head of CentreWelfare Studies and Public Policy og PhD Stine Grønbæk Jensen