Kvinder og UCLKvinder og UCL 7Museets og Ringsted Krisecenters fælles udstillingsprojekt "Kvinder og børn på flugt fra vold" blev i går flyttet til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense, som museets i forvejen samarbejder med i forhold til socialrådgiveruddannelsen. 

I forbindelse med udstillingens åbning inviterede socialrådgiveruddannelsen og museet til fernisering og debat om krisecentrenes hjælp og støtte til voldsudsatte kvinder og børn. 

Sarah fra museet gav en introduktion til temaet og udstillingen, mens Mette og Heidi fra Krisecenter Odense i dén grad gjorde det nærværende og relevant for de studerende. Der blev stillet rigtig mange spørgsmål, og vi kan godt love, at udstillingen og den efterfølgende debat gør folk klogere på det at leve som voldsudsat og ikke mindst søge hjælp for at komme væk fra volden. 

Husk, at I også kan se videoerne, som er en del af udstillingen på http://www.xn--kvinderogbrnpflugtfravold-ofc32c.dk/, hvor der også ligger et frit tilgængeligt undervisningsmateriale målrettet socialrådgiveruddannelsen, men som f.eks. også kan bruges af lærer- eller pædagogstuderende.

Udstillingen og projektet er støttet af Oak Foundation Denmark.
Kvinder og UCL 4 774x436Sarah Smed introducerede udstillingen og viste film og fortalte om projektets baggrund og indhold.
Kvinder og UCL 3 774x436Mette (tv.) er socialrådgiver og Heidi (pædagog) og de arbejder begge i Krisecenter Odense. Der var stor opmærksomhed og lydhørhed fra de mere end 50 tilhørere.
Kvinder og UCL 6