Jeppe og MartinI dag er Jeppe og Martin på Rigsarkivet i Odense, hvor de researcher til vores kommende udstilling "Syv Fattige Børn".

Vi ved allerede en hel del om de syv søskende, som udstillingen skal handle om, men hver gang vi besøger Rigsarkivet, bliver vi klogere.

I dag har Martin og Jeppe bl.a. fundet ud af at to af de syv søskende, Sophus og Harriet, begge er blevet anklaget for "forargeligt samliv", og det anede vi ikke.

Harriet og hendes senere mand Karl Kristian, som stadig er gift med en anden kvinde, bliver i flere omgange i sommeren og efteråret 1905 anklaget for at leve et forargeligt samliv (det at en ugift mand og kvinde lever sammen og deler soveværelse og seng). Ifølge straffelovens paragraf 178 er forargeligt samliv ”Naar Personer af forskjelligt Kjøn uagtet Øvrighedens Advarsel om at fjerne sig fra hinanden vedblive at føre et forargeligt Samliv”, hvilket kan straffes med fængsel. Myndighederne følger flere gange op på sagen, uden at Harriet og Karl retter sig efter advarslerne. De bliver året efter borgerligt viet i København efter at Karl Kristian har fået sin skilsmisse og de kunne dermed leve et lovligt samliv.

Desuden har både Hermann (den ældste bror) og Sophus, som begge blev dømt for adskillige tilfælde af betleri, flere gange haft venner eller bekendte, som de er blevet dømt sammen med. Disse bekendte skal vi selvfølgelig også have set på ved lejlighed.

Lige nu er det sådan, at hver gang vi får svar på et spørgsmål opstår, der to nye. Vi glæder os til at fortælle jer, hvor historien om de syv søskende ender, når vi åbner udstillingen til næste sommer!