"Kvinder og børn på flugt fra vold" videre til Københavns Professionshøjskole efter at have været vist på Ringsted Bibliotek. Her blev den sat op i Studiecentret, hvor dejligt mange studerende har deres gang dagligt.

Som led i åbningen deltog Karen (familierådgiver) og Dorthe (pædagog) fra Danner, og de fortalte om Danners krisecenters indsats for både voldsudsatte kvinder og børn. I den forbindelse blev vigtigheden af at spørge ind til børn, som udviser mistrivsel, understreget. "Og børn er faktisk slet ikke så svære at tale med", pointerede Dorthe. 

Studiecenterkoordinator Jakob Matthiesen gav udtryk for, hvor værdifuldt det er at kunne give bl.a. de pædagogstuderende indblik i krisecentrenes historie og praksis som led i deres studium. 
Vi takker Campus Carlsberg - Københavns Professionshøjskole for at huse udstillingen, som 18.02. drager videre til Roskilde, hvor den skal stå på Professionshøjskolen Absalon.
Kvinder kbh 0617 774xOplægget fra Danner Krisecenter gjorde stort indtryk på de tilhørende
Kvinder kbh 0625 774x
Studiecenterkoordinator i samtale med Dorthe og Karen fra Danner Krisecenter
Kvinder kbh 1481 774xEfter åbningen var der plads til fordybelse
Kvinder kbh 0629 774xSarah fra museet benyttede som vanligt enhver mulighed for at fortælle om museet
Kvinder kbh 0626 774xEn del studerende lagde vejen forbi åbningen