Ingrid, Anette og Nadja fra Børns Vilkår har i dag besøgt museet. Det blev til en tur både rundt på Fattiggården og i museets nyeste udstilling “Efter Børnehjemmet”.

Sammen med Sarah drøftede de desuden fremtidige samarbejdsprojekter mellem museet og Børns Vilkår, og mange tankevækkende vinklinger mellem før og nu blev fremhævet. Bl.a. hvorledes afstraffelse og magtanvendelser og konsekvenserne har stor betydning for udsatte børn i deres fremtidige voksenliv. 

Vi glæder os meget over de spændende samarbejdsmuligheder, som ligger fremtiden.