Onsdag aften afholdt museet et anderledes arrangement, hvor den nære samtale om konsekvenserne af og hjælpen til voldsudsatte kvinder var i fokus. 16 kvinder med vidt forskellige baggrund og alder deltog i debatarrangementet.

Henriette Hoberg fortalte om det at leve som voldsudsat barn og voksen og om sin rejse tilbage til livet. Idékvinde og cand.pæd.psyk. Mette Gregersen fortalte om sin indsats med at etablere et krisecenter i Svendborg og de nyeste behandlingsformer. Formidlingschef Sarah Smed fortalte om både den aktuelle udstilling ”Kvinder og børn på flugt fra vold”, som er lavet i samarbejde med Ringsted Krisecenter og om voldsudsatte kvindeskæbner på Fattiggården. Stina Thomsen faciliterede den afsluttende debat.

Vi takker for den store opbakning om et vigtigt emne. 

Følg med i arbejdet med at etablere et krisecenter på Sydfyn ved at følge facebooksiden Infoside om Sydfyns krisecenter.