”Fristedet Fattiggårdens Have” er blandt de 18 nye ildsjæleprojekter, der nu kan blive til virkelighed med støtte fra Realdanias kampagne, Underværker.  Bevillingen lyder på 350.000 kr. Midler der gør, at renoveringen af Fattiggårdens fredede have kan tage et gevaldigt skridt fremad.

Projektet med at genskabe den enestående have har været i gang nogle år ved hjælp af frivilliggruppen ”Museumshavens Venner”, der på frivillig basis arbejder med pasningen af haven i samspil med aktiviteterne på Danmarks Forsorgsmuseum.

”Vi vil gøre Fattiggårdens enestående have til hele Svendborgs fristed. Haven skal både være et sted, hvor alle er velkomne dagen lang og året rundt. Et sted, hvor udsatte borgere kan opbygge livsglæde og stolthed ved at løse store eller små arbejdsopgaver i den fredede have og indgå i et større, socialt fællesskab om bevaringen og vedligeholdelsen af haven”, fortæller Lene Hansen fra frivilliggruppe Museumshavens Venner om projektet.

Med ”Fristedet Fattiggårdens Have” skal Fattiginspektørens prydhave bl.a. genoprettes, så haven med den store historie og særlige stemning bliver tiltalende at besøge og at opholde sig i. Samtidig er ønsket, at haven bliver en ramme for aktiviteter for socialt udsatte i Svendborg. Bl.a. i samarbejde med Forsorgscenter Sydfyn.

Fattiggårdens have er den grønne ramme om Svendborgs fredede fattiggård fra 1872, der huser Danmarks Forsorgsmuseum. I Fattiggårdens have blev de indlagte fra 1872 til 1974 sat i arbejde. Her blev dyrket grønsager til husholdningen og inspektørens prydhave blev luget og passet. I 2014 tog en gruppe på ca. 20 frivillige, ”Museumshavens Venner”, fat på at genoplive Fattiggårdens have.