Forsorgsmuseet, Horsens Museum og spiludviklerfirmaet TripleDesign 
har i tæt samarbejde med Svendborg Kommunes udskolingsklasser 
og en undervisningskonsulent skabt et digitalt dilemmaspil 
til den Åbne Skole.

I spillet skal eleverne tage stilling til de samme dilemmaer, som en række fattige og udsatte danskere 
stod over for under 2. Verdenskrig og dermed tage aktivt del i deres historie.

I isvinteren 1940 ankom den hjemløse, forhutlede og forfrosne skibstømrer Albert til Svendborg Fattiggård, hvor han blev spærret inde.
Året efter fandt Albert vejen ud af Fattiggården, da han lod sig hverve til arbejde i Nazityskland og dermed kom til at arbejde for fjenden.

Under besættelsen stod mange fattige danskere over for det samme dilemma: Fattiggård eller Fjendeland?

Godt 400 udskolingselever har i løbet af september og oktober 2015 testet dilemmaspillet. De har igennem arbejdet med bl.a. manuskript, design og lyd været en aktiv del af udviklingsprocessen. 

Det har været en vigtigt del af projektet, at udskolingselever- og lærere har været involveret i spiludviklingen, da det er dem, der skal bruge det færdige produkt. Det har samtidig været en enestående mulighed for i fællesskab at udvikle samarbejdet om Den Åbne Skole. Undervisningskonsulent og lærer Ulrik Vestergaard Jensen har faciliteret processen omkring testdagene.

”Vi har skabt et nyt, anderledes og nationalt tilgængeligt undervisningsmateriale til folkeskolens udskolingsklasser. Undervisningsmaterialet, som er et digitalt dilemmaspil, er baseret på helt ny forskning og helt nye skæbnehistorier, der først nu er blevet gravet frem fra arkiverne. I dette projekt får eleverne altså førsteret til en historie, som hidtil har været ukendt”, fortæller historiker og projektansvarlig Jeppe Wichmann Rasmussen.

Nationalt Videncenter for Historie- og kulturarvsformidling har lavet følgeforskning til projektet, hvor målet har været at undersøge, dokumentere og generere viden i tilknytning til udviklingsprojektet, der søger at styrke det tværinstitutionelle samarbejde mellem skole og museum.

Yderligere information: Jeppe Wichmann Rasmussen, projektansvarsvarlig. Tlf. 30 25 62 11 / mail:

Projektet er støttet af Kulturstyrelsen og Svendborg Kommune.