”Museum på Skoleskemaet” er et tværkommunalt og tværfagligt samarbejde mellem Svendborg- og Langelands kommune,
kommunernes skoler samt Svendborg Museum, herunder Forsorgsmuseet, og Langelandsfortet.

Der har mellem skoler og museer i Svendborg og på Langeland længe været et gensidigt ønske om
et tværfagligt samarbejde, men vejen har til tider vist sig lang og snørklet.

Nu har Kulturministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling givet 329.500 kr.
til projektet ”Museum på Skoleskemaet”, som skal udpege ”kortere,
hurtigere og nemmere veje at følge end de sædvanlige”.

Formålet med projektet er at inddrage Svendborg Museum og Langelandsfortet langt mere i skolernes undervisning. Projektet skal udvikle nye metoder til skole-museumssamarbejde og i et samarbejde mellem museer og skoler udarbejde undervisningsforløb og læremidler, hvor brugen af genstande og andet kildemateriale, undervisning i kilders anvendelse samt en revitalisering af den klassiske ”genstandskasse” spiller en central rolle.

”De her midler giver os en unik mulighed for at styrke samarbejdet med skolerne, det er et samarbejde, som er utrolig vigtigt for os. Nu vil vi udvide og fremtidssikre det her samarbejde og gøre det endnu mere attraktivt og frugtbart for kommunernes skoler og museer at udnytte hverandres ressourcer. Og så vil vi være eksempler til efterlevelse,” siger museumsinspektør på Forsorgsmuseet Jeppe Wichmann Rasmussen ikke så lidt ambitiøst.

Begge museer får en lærer tilknyttet fast en dag om ugen, som skal hjælpe med at videreudvikle museernes eksisterende- og nye undervisningstilbud og kvalificere dem didaktisk. Desuden vil der blive etableret lærer- og elevpaneler, der hver især skal deltage i møder med de involverede museer en gang hver anden måned. Panelerne skal understøtte forbindelsen mellem museer og skoler. Lærerpanelet skal hjælpe med at give Svendborg Museum og Langelandsfortet kompetencer til bedre at indgå i skolernes hverdag og samtidig give skolernes lærere kompetencer til at bruge museernes ressourcer bedre. Elevpanelet sammensættes af repræsentanter for alle kommunernes skolers elevråd. Elevpanelet skal sikre at eleverne aktivt inddrages som medborgere og medskabere af museernes undervisningstilbud.

Yderligere information: Jeppe Wichmann Rasmussen, Tlf. 30 25 62 11 / mail:

Projektet er støttet af Kulturministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.