Betydningen af det museumsarbejde, der ligger bag regeringens undskyldning til anbragte i sær- og åndssvageforsorgen, kan ikke overvurderes. Det samme kan nu siges om den interesse, der har været for undskyldnings-arrangementet, der i første omgang var annonceret til at foregå på Danmarks Forsorgsmuseum den 8. maj, men som nu udskydes til efter sommerferien.

På Danmarks Forsorgsmuseum var vi både beærede og ydmyge over at være valgt som ramme for undskyldningen, og vi havde set frem til dagen sammen med alle de berørte. At interessen for at deltage er så overvældende viser, hvor vigtig dette er for de berørte og for samfundet generelt. Formålet står stadig krystalklart – det er en undskyldning, og det er de anbragte og deres pårørende, der er hovedpersonerne.

Læs yderligere på Social- og Ældreministeriets  hjemmeside

 

Danmarks Forsorgsmuseum 28. april 2023.