Det er en stor dag i dag tirsdag den 7. marts 2023. Danmarks Forsorgsmuseum er enormt lettede over, at der nu kommer en officiel undskyldning fra Danmark til de mange tidligere anbragte i særforsorgen, som har været udsat for overgreb og mangelfuld omsorg. Vi ved, hvor meget en undskyldning betyder for de berørte.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) siger: "Det skal de, fordi det, der er meningen med vores velfærdssamfund – både i dag, men faktisk også dengang - er, at velfærdssamfundet skal passe på borgerne. Her er der sket det modsatte. Det er borgere, der har været i velfærdssamfundets varetægt, og som har været udsat for ubegribelige, horrible overgreb - vold, omsorgssvigt, seksuelle krænkelser og rigtig meget andet."

Særforsorgen, der før i tiden blev kaldt åndssvageforsorgen, havde ansvar for borgere, som dengang blev betegnet som åndssvage.

Undskyldningen kommer på baggrund af den historiske udredning, der blev afleveret i 2022. Den er foretaget af professor ved Syddansk Universitet Klaus Petersen, museumsleder ved Danmarks Forsorgsmuseum Sarah Smed, seniorforsker ved Rigsarkivet Mette Seidelin, professor ved Aalborg Universitet Poul Duedahl samt forsker Annemarie Borregaard.

Undskyldningen bliver officielt givet ved et arrangement efter sommerferien 2023. 

Sarah Smed, leder af Danmarks Forsorgsmuseum, fortæller på TV2 (7. marts 2023), hvad undskyldningen betyder for de berørte.