Magtanvendelse på botilbud for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser har de senere år været et omdebatteret emne. Hvordan magtanvendelse opleves af de mennesker, som udsættes for den, har dog stort set været et fraværende perspektiv både i den politiske debat og i forskningslitteraturen.

Med bogen ”Erfaret magt” (2020) af antropolog Stine Grønbæk Jensen og historiker Jesper Vaczy Kragh er der imidlertid for første gang blevet kastet nyt lys på problemstillingen fra beboernes perspektiv. Bogen sætter magtanvendelserne i et historisk perspektiv og undersøger de nutidige konsekvenser af fastholdelser for mennesker med udviklingshæmning og autisme.

Nye film og undervisningsmateriale om magtanvendelser
Gennem en række interviews fortæller 16 beboere på forskellige botilbud om deres meget svære og følelsesladede erfaringer med selv at blive holdt fast. Det har de gjort, fordi de ønsker at være med til at skabe større viden og forståelse hos andre omkring det komplekse emne.

Med dette som afsæt er Danmarks Forsorgsmuseum og ULF Udviklingshæmmedes Landsforbund gået sammen om at udviklet et nyt undervisningsmateriale.

Som kommende pædagog, social- og sundhedsarbejder eller socialrådgiver kan materialet give:

  • et historisk perspektiv på magtanvendelser
  • en indsigt i beboernes erfaringer, følelser og perspektiver i forhold til magtanvendelser
  • en mulighed for at reflektere over samspillet mellem lovgivning og praksis og forholde sig til etiske dilemmaer i pædagogisk og socialt arbejde i spændingsfeltet mellem omsorg og magt
  • en mulighed for at få indsigt i og debattere emner som menneskesyn, institutionel magt, retssikkerhed og hvordan destruktive mønstre med frustrationer, konflikter, vold og fastholdelser kan opstå - og brydes

 Find film og materiale her

Tak til: Lev, Pædagogisk Udviklingsfond (FOA), Socialpædagogerne, Dansk Forsorgshistorisk Museum (Andersvænge), Autisme Center Vestsjælland.

Film og undervisningsmateriale er realiseret med støtte fra Inge og Skjold Burnes Fond.