2020 tegnede til at blive et år med store ambitioner og et spækket museumsprogram. Et år med fortsat udvikling af samfundsengagerende og samskabt museumsformidling og -forskning. Men med coronaens komme måtte porten til museet holdes lukket i mange måneder. Trods de dårlige odds formåede Danmarks Forsorgsmuseum i løbet af året bl.a.:
  • At arbejde dybdegående i både arkiver og med tidligere anbragte, ansatte og pårørende med den historiske udredning af åndssvage- og særforsorgen
  • At åbne museets til dato mest ambitiøse udstilling ”Syv Fattige Børn”
  • At sætte besøgsrekord i højsæsonen
  • At udvikle nye formidlingsformater med alternative eksperter
  • At opdyrke nye samarbejder indenfor både kultursektoren og den socialfaglige sektor
  • At udforme nye planer for museets fremtidige udvikling og drift
Alt dette kan du læse om i Årsberetningen 2020, som også viser en masse dejlige billeder fra årets gang.

”Jeg håber, at rigtig mange vil læse med og få et indblik i mange af vores projekter og vores visioner og ambitioner for museet”,  Sarah Smed, leder af Danmarks Forsorgsmuseum.

Link til Danmarks Forsorgsmuseums årsberetning 2020.

Link til årsberetningen 2020 for Svendborg Museum.