Om ganske kort tid lukker døgninstitutionen Solliden i Valby efter mere end 80 års funktion som børnehjem. I den forbindelse kontaktede Kirsten Lindbjerg, som har arbejdet som socialpædagog på Solliden i 33 år, museet. Hun ville gerne sørge for at en helt unik genstand, et maleri fra 2009 af Solliden, blev en del af museets samling. "Det er meget vigtigt for mig, at maleriet bliver bevaret, fordi Solliden har betydet så meget for mange mennesker ved at give dem den trygge barndom, som alle børn fortjener og dermed ruster dem til livet. Solliden vil altid være del af børnenes historie. Derfor bringer det mig stor glæde at se maleriet, som spejler den omsorgsfulde hverdag, Solliden udgjorde for så mange børn finde hvile på museet, så deres historier og Sollidens minde bevares", fortæller Kirsten.
Udover den generøse donation af det fine maleri med de mange detaljer interviewede Sarah fra museet Kirsten, som kunne fortælle om de mange år på Solliden, så Sollidens historie kan bevares som del af børneforsorgens kulturhistorie.
Er der nogen af jer, som har været anbragt på Solliden, er I velkomne til at skrive til Sarah på , så jeres fortælling også kan blive del af museets dokumentation af Sollidens historie.
Kirsten fortæller om tidligere tiders ferieture og betydningen af at sørge for at give børnene billeder og historier med fra Solliden. 

 

Maleri fra SollidenEt maleri med mange detaljer og stor betydning.

Maleri fra SollidenEt særligt minde dukkede på, da Kirsten så solsikkerne på maleriet: "Solsikken betyder jo noget særligt for Solliden, og engang kan jeg huske, at vi havde en konkurrence om hvem af børnenes såede solsikker, som blev højest".