.
Sarah og Jeppe har begge bidraget med artikler til Fængselshistorisk Selskabs årsskrift for 2019, som nu kan bestilles på selskabets hjemmeside

Sarah har skrevet om "Aktivisme, empati og social forandring". Det er en artikel om museets profil. Og et opråb til andre museer om at engagere sig i museumsaktivistisk praksis.

Jeppe har skrevet om "Syv fattige børn", som er historien "om en fattig families sørgelige og (næsten) uafvendelige deroute og undergang".

Vi håber, at mange af jer vil læse med.
Sarah og Jeppe artikelSarah og Jeppe artikel