Nyere tid & søfart

I afdelingen dokumenterer, bevarer og formidler vi kulturarven i Svendborg Kommune. Vi har særligt fokus på søfart, lystsejlads, skibsbygning og andre havne- eller søfartsrelaterede aktiviteter.

Vi vil i arbejdet med kulturarven give kommunens gæster og borgere en viden og et perspektiv, der giver dem grundlag for nutidig stillingtagen og handling.

I samarbejde med Svendborg Kommune tager vi vare på den fysiske kulturarv, som Svendborg Kommune er så rig på. Den rørlige kulturarv består af tusindvis af genstande indsamlet gennem mere end 100 år. Næsten hele samlingen befinder sig på museets magasin, for vi savner hensigtsmæssige rammer til at fortælle og udstille historien. Derfor undersøger vi i disse år muligheden for at etablere et tidssvarende museum på Svendborg havn. Indtil det sker, formidler vi i lånte lokaler, gennem bøger og på guidede ture til lands og til vands.

Indtil videre gør vi en dyd ud af at være et museum uden vægge. 

Kontakt Nyere tid & søfart

Nyere tid & søfart har domicil på
Svendborg Museum med adressen
Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg
(i administrationsbygningen på Fattiggården).

Afdelingen består af:

Afdelingsleder, museumsinspektør,  ph.d. Nils Valdersdorf Jensen
24 78 16 74