Toldkrydsjagt nr. XVI VIKING af Svendborg

For sejladser med VIKING og link til skibets aktuelle position se rubrikken til højre (på computer) /længere nede (på mobil).

Det smukke skib blev bygget i 1897 af skibsbygmester N. F. Hansen i Odense og var i tjeneste som toldkrydsjagt indtil 1904. Den oprindelige aptering omfattede et lukaf forude til to sømænd, kabys med komfur, salon og kamre til krydstoldassistenten og krydsbetjenten. Armeringen var en broncefalkonet.

Siden 1917 har VIKING sejlet som lystfartøj.

Museumsskib

I 1979 blev båden testamenteret til museet af Marie Petersen, Svendborg Dampmølle.
Den to meter lange rorpind har atter erstattet rattet - og i 1981 blev hovedkompasset reetableret på ruffet. Stenballasten er udskiftet med ca. 5 tons jern samt med større vægt i kølen.

Vikings fjernkending

Spidsgattet jagt med pælemast og horisontalt bovspryd. Skroget er sort. Lakeret lønning og svineryg. Lave hvide halvruf med lakeret ruftag. Sejlføringen er hvid: gaffelstorsejl, topsejl, fok og klyver.

Se, hvor VIKING er lige nu

Fakta

Bruttotonnage: 19,57 tons
Længde: 45 fod
Bredde: 14 fod
Dybgang: 7`12 fod

VIKINGs bådelaug

Et bådelaug på ca. 30 medlemmer tager sig af VIKINGs vedligeholdelse og sejler ture med kommunens gæster og museets medlemmer.

Hør nærmere om bådelauget hos Aage Nykjær Jensen, , tlf.: 23 93 99 83

Kom med ud at sejle

Strynoe16
Museet råder over en maritim flåde på 7 fartøjer. Se listen til venstre (computer)/ ovenover (mobil).

Toldkrydsjagten VIKING af Svendborg og natfærgen KAJA sejler med medlemmer af museumsforeningen.

VIKING kan have 12 passagerer med ad gangen. Du kan læse mere om VIKING og også finde et link til et kort, hvor du kan se, hvor Viking er lige nu, her.

KAJA sejler havnerundfarter for medlemmer af museumsforeningen hver tirsdag kl. 17 i ulige uger fra juni til august. 
Læs mere om KAJA her.

Postbåden HJORTØ sejler alene med medlemmer af HJORTØs venner. Læs mere om HJORTØ her

Søfartsafdelingen laver også andre ture bl.a. med HELGE, hvor alle kan deltage. Se aktivitetskalenderen.