Egeskov Mølle

Der har været mølleri ved Egeskov mere end 500 år. Den nuværende Egeskov Mølle blev opført af Egeskov Gods i perioden 1848-55. Møllen var ejet af Egeskov Gods frem til 1926, hvor den blev solgt til Chr. Jensen. Senere blev møllen overtaget af Sydfyns Korn- og Foderstofforretning i Stenstrup. Mølleriet blev standset i 1949, og Sydfyns Korn- og Foderstofforretning besluttede at skænke møllen som gave til Kværndrup Kommune.

Egeskov Mølle blev landskendt, da tegneren Ib Andersen i 1952 benyttede den som motiv på de dengang nye tikronesedler. Derved opstod tilnavnet ”Tikronemøllen”.

Se indslaget om "Fantastiske fællesskaber" på TV2/Fyn fra 28. marts 2018.

Nyd de smukke billeder af solnedgangen over Egeskov Mølle optaget vha. drone af Stjernefotos v. Lars Larsen oktober 2018.

 

Fakta

   
  • Opført ca. 1855
  • Ottekantet hollandsk vindmølle med galleri
  • Grundmuret undermølle
  • Overmølle i træ beklædt med spån
  • Løgformet hat beklædt med pap
  • Vingerne er monteret med klapper
  • Møllen krøjer med vindrose


Renovering

Under en kraftig storm den 21. januar 1956 blæste møllens hat og vinger ned og blev knust. Fra 1958-1960 gennemgik møllen en omfattende renovering. 

”Hjemstavnsforeningen for Kværndrup og Omegn” blev stiftet af lokale beboere, og kommunen vedtog i 1959 at overdrage Egeskov Mølle til Foreningen.

”Danske Møllers Venner” overtog i 1968 Egeskov Mølle, men det var svært at klare den løbende vedligeholdelse. 

Ryslinge Kommune overtog i 1985 møllen. I slutningen af 1990’erne konstaterede man råd i hele møllens bærende konstruktion, en skade som krævede demontering af møllen helt ned til omgangen. 

Ryslinge Kommune nedsatte et udvalg, der skulle styre renoveringsprojektet og ikke mindst finde de ca. 5 mio. kr., som arbejdet ville koste.

Svendborg Museum

Melpose2015hvid 200xSvendborg Museum var en del af denne projektgruppe, og da Egeskov Mølle den 14. maj 2005 endelig kunne genåbne efter den gennemgribende istandsættelse, blev det besluttet at overdrage møllen til museet, som skulle sikre møllens fortsatte drift.

I 2009 lykkedes det møllelauget at få møllens ene melkværn til at køre, og med godkendelse fra Fødevarestyrelsen maler Egeskov Mølle mel som vinden blæser. Den udsøgte kvalitet af brødhvede, som Egeskov Mølle med vindkraft formaler til fuldkornsmel, kommer fra de næringsrige fynske jorde. Hele hvedekernen med kim og fibre tages med og på denne måde bevares den fulde aroma og smag. Samtidig sikrer melets høje glutenindhold en god bageevne.

Egeskov Møllelaug

I efteråret 2005 blev Egeskov Møllelaug etableret. Møllelaugets formål er at virke for bevaring af den fredede Egeskov Mølle.

Med frivillig arbejdskraft medvirker lauget til driften og at holde møllen og dens omgivelser i stand og at gennemføre kulturelle aktiviteter for offentligheden.

Herudover støtter Svendborg Museum Laugets aktiviteter på møllen.

Støt

Vil du støtte Egeskov Mølle og Møllelaugets arbejde?

Medlemskontigent: 30 kr. pr. person eller 50 kr. pr. husstand og evt. bidrag på:

Kontonr.: 5975 0001045424 i Andelskassen Fyn eller MobilePay 48094.

Husk at oplyse navn og e-mailadresse.

Adresse og åbningstider for Egeskov Mølle

Grønnebjergvej 1A,
5772 Kværndrup
Se kort

Rundvisninger for foreninger, skoleklasser og andre interesserede kan bookes hos Svend Andersen på tlf. 5132 8797

Det sker i 2023
Når vingerne drejer rundt, er møllen altid åben. Kig ind og nyd udsigten fra møllens omgang og galleri. Gratis adgang. 

Besøg møllen og køb mel
Sidste søndag hver måned (undtagen december) kl. 13-16, dvs. den 29. januar, 26.februar, 26.marts, 30. april, 28. maj, 25. juni, 30. juli, 27. august, 24. september, 29. oktober og 26. november.


Fejring af den nye vinge og bagagerumsmarked
Søndag d. 27. august kl. 12-16
Svendborg Museum og Egeskov Møllelaug markerer, at arbejdet med den nye vinge er fuldført. Det er kl. 12-13. Efterfølgende kl. 13-16 er der bagagerumsmarked og mulighed for at besøge Egeskov Mølle. 

Efterårsferien
Torsdag den 19. oktober kl. 13-16

Ret til ændringer forbeholdes.  

Besøg Egeskov Møllelaugs egen hjemmeside