DEN SORTE BOKS

Mobilt museum

Med DEN SORTE BOKS redefinerer Svendborg Museum, hvad en udstilling og et museum er. Ved hjælp af en ombygget 20 fods container med solceller, alarmer, brudsikre montrer og skarpt indhold gør vi formidlingen af den sydfynske kulturarv mobil. Den nye udstillingscontainer kan skifte indhold fra dag til dag og skal skabe hidtil uset gennemslagskraft for kulturarven. Der er ingen grænser for, hvor historien findes. Med museumscontaineren er der ingen grænser for, hvor den kan formidles.

Museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen fortæller til Fyns Amts Avis: ”DEN SORTE BOKS skal på turné på Sydfyn i somrene 2018-2019, hvor historien kan blive formidlet, der hvor den skete: i byen, i landsbyen, på marken eller på en ø i øhavet. DEN SORTE BOKS er kulturarv to-go, hvor museet kan skifte udstilling fra dag til dag. Mobiliteten gør, at kulturarven kommer ind i hverdagen og helt nye sammenhænge og forhåbentlig møder nye besøgende, der ikke selv ville opsøge museet.”

"Tanken her er at gøre museum til noget stedspecifikt. Og noget, man kan støde på i sin hverdag. Det fascinerende er, at det her er en platform, der giver os mulighed for at bringe nogle museumsgenstande derud, hvor det, de knytter sig til, skete". 

Skal rokke ved opfattelsen af, hvad et museum er

Svendborg Museum adskiller sig fra de fleste andre museer ved ikke at have en bygning eller en fast udstilling. Derfor betragter Nils Valdersdorf Jensen containeren som lidt af et scoop.

"Vi har arbejdet på at få det her til at lykkes i flere år. Og jeg tror, det er vores eksistensberettigelse. Museer er nødt til at gentænke sig selv, og det her er vores bud på, hvad fremtidens museum skal kunne. Det er et helt nyt museumsformat. Og det er ret radikalt, synes jeg. For det her bliver vores primære museumsaktivitet i 18 og 19", siger Nils Valdersdorf Jensen, der også ser for sig, at containeren kan rokke ved folks opfattelse af, hvad et museum er.

"Det fede er, at vi kan fortælle nye historier hele tiden, og at vi kan udfordre folks idé om, hvad et museum kan og skal. Nogle tillægger museer noget lidt støvet, men vi vil gerne åbne historien op og bringe den ud på en måde, som overrasker folk", siger museumsinspektøren.

"Det fede ved lokalhistorie er jo, at ved at zoome helt ind på f.eks. de her seminarister fra Skårup, kan man fortælle verdenshistorie. Man kan sænke et historisk lag ned over hverdagen, så man står på den der p-plads og tænker: 'Wauw, var det her?'", siger Nils Valdersdorf Jensen i et interview til Fyns Amts Avis. 

DEN SORTE BOKS er støttet af Albani Fonden og Sydfynske Energiforsynings Almene Fond (SEAF).

Udstillinger 2021

5.-30. maj: "Gråbrødre Kloster" ved Klosterplads i Svendborg
4. juni-4. juli: "Tyske flygtninge i Ollerup" ved Brugsen i Ollerup
8. juli-8. august: "HARJA 50 år"
17. august-12. september: "Ulbølle"
17. september-11. oktober: "Grundtvigianerne", Vejstrup

Udstillinger i 2018, 2019 og 2020

I juli 2018 stod boksen ved Brugsen i Skårup, hvor udstillingen fortalte historien om "Skårupgruppen", modstandsbevægelsen i Skårup, som var centreret om seminariet i Skårup.
I august 2018 stod boksen på Skarø, og her var det ølivet, der var omdrejningspunkt for de genstande og plancher, der var udstillet.
I september 2018  stod boksen på Ballen Havn, hvor udstillingen  "Stenalderen under overfladen" fokuserede på de druknede landskaber fra ældre og yngre stenalder i farvandet rundt om Fyn.
I oktober 2018 flyttede boksen med indhold til Rudkøbing og Langelands Museums overtog ansvaret for udstillingen.

I maj 2019 hed udstillingen "Husker du Svendborg Bryghus?" og fortalte historien fra dengang, der var bryghus til nu, hvor der er demensby.
I juni 2019 stod boksen i Skovparken og her var det udviklingen i det sociale boligområde, der blev fortalt under titlen: "En by i byen".
I juli 2019  stod  den i Bagenkop og udstillignen havde titlen: "Smuglerbasen Bagenkop".
I august 2019 hed udstillingen: ”Fra fiskerleje til ferieparadis” og den  sorte boks stod i Bøsøre.
I september 2019 stod boksen på Torvet i Svendborg og fortalte under titlen ”Torvet under dine fødder” historien om de arkæologiske udgravninger. 

I maj 2020 hed udstillingen ”Grus, gran og gamle jægere" og boksen var opstillet ved Kirkeby kirke. Udstillingen fortalte om de udgravninger, der var foretaget i grusgraven i Kirkeby Vænge/Sellebjerg.

Fra juni-august 2020 havde thurinerne mulighed for at besøge boksen ved Spar på Thurø. Smugleriet var datidens sorte arbejde. At snyde staten var en sport og en måde at forsøde tilværelsen på. Udstillingen "Sportssmugleriet på Thurø” satte netop fokus på sportssmugleriet blandt lokale søfolk.

I august 2020 flyttede boksen til Rantzausminde og p-pladsen ved Dagli’Brugsen. Udstillingen ”Syv Høje” fortalte om de udgravninger, der havde foregået lige i nærheden ved Højensvej ifm. opførelsen af det nye beboelsesområde "7 høje".

I september 2020 fik Lakkendrup besøg af Den Sorte Boks med udstillingen "Fællesskaber i Lakkendrup". En udstilling, der med afsæt i Lakkendrups udvikling og bylaug belyste begrebet landsbyfællesskab generelt.

2020 var året, hvor COVID-19 satte sit præg på samfundet. Det gav anledning til årets sidste udstilling "Udsat under Corona", som kunne opleves i november/december 2020 på pladsen foran Danmarks Forsorgsmuseum. En udstilling med fokus på de forudsætninger, vi hver især havde under de forandrede levevilkår. Udstillingen tog udgangspunkt i de oplevelser, socialt udsatte oplevede under Corona.

Adresse og åbningstider for udstillingerne i DEN SORTE BOKS

Udstillinger i 2022
I år kan du bl.a. møde Den Sorte Boks til Landsstævnet, på Vindeby Havn og i centrum af Svendborg. 

Udstillinger i 2022:

Lily Schmidt Nielsen
5. august - 4. september ved SuperBrugsen Skårup
Udstillingen fortæller historien om Lily Schmidt Nielsen. I 1950 flyttede hun og manden Gunnar til Skårup, da han havde fået job som rektor på Skårup Seminarium. Lily var en væsentlig del af seminariets daglige drift. Hun var både sekretær, regnskabsfører, timelærer og gardinvasker. For 60 år siden, i 1962, blev hun valgt som formand for Skårup Sogneråd. Dermed var hun Fyns første kvinde med den titel. Hvem var Lily? Og hvilken betydning har hun haft for Skårup? Kig forbi Den Sorte Boks og hør meget mere om Lily Schmidt Nielsen. Den Sorte Boks er åben hver dag kl. 8-21, og der er gratis adgang. Udstillingen åbnes den 4. august kl. 15

Vietnamesiske bådflygtninge i Svendborg
9. april - 15. maj ved Svendborg Katolske Kirke
Med den første udstilling i Den Sorte Boks fortæller vi historien om de vietnamesiske bådflygtninge i Svendborg. Hvorfor kom de? Hvordan gik det dem? Du kommer tæt på, hvordan en fjern krig trak spor i Svendborg, og hvordan lokale søfolk mødte krigen og dens konsekvenser på åbent hav. Boksen står foran Svendborg Katolske Kirke, da kirken har spillet en stor rolle i bådflygtningenes liv. Kig ind, når du har lyst. Den Sorte Boks er åben hver dag kl. 8-21. Der er gratis adgang. 

Fra Thor til Sankt Olav
19. maj - 15. juni ved Vindeby Havn
Udstillingen fortæller om den lange overgang fra Thor til Sankt Olav. Guder som Odin, Thor og Freja bliver også dyrket på det førkristne Sydfyn - og her har vi arkæologiske fund, stednavne og folkelige skikke, der fortæller os om hedensk gudedyrkelse - både længe før og længe efter vikingetiden. Kom og se hvordan førkristne tankesæt kommer til udtryk på Sydfyn i en periode på over 1000 år. Kig ind, når du har lyst. Den Sorte Boks er åben hver dag kl. 8-21. Der er gratis adgang. 

Landsstævnerne i Svendborg set fra månen
30. juni -3. juli på Landsstævnepladsen ved SG Hallen 
Den Sorte Boks er en del af Landsstævnecentrum i uge 26. Her vil udstillingen betragte de danske landsstævner fra månen. Så ser alting pludselig anderledes ud. Som landsstævnedeltager oplever man, at det f.eks. gælder om at lære en rytmisk serie eller vinde en håndboldkamp og selvfølgelig deltage i alt det sociale under træning og til selve Landsstævnet. Den Sorte Boks er døgnåben de fire dage under Landsstævnet. Der er gratis adgang.

Programmet er med forbehold for ændringer.

Kontakt: Svendborg Museum tlf.: 62 21 02 61 for yderligere oplysninger.

Mail: