DEN SORTE BOKS

Mobilt museum

Med DEN SORTE BOKS redefinerer Svendborg Museum, hvad en udstilling og et museum er. Ved hjælp af en ombygget 20 fods container med solceller, alarmer, brudsikre montrer og skarpt indhold gør vi formidlingen af den sydfynske kulturarv mobil. Den nye udstillingscontainer kan skifte indhold fra dag til dag og skal skabe hidtil uset gennemslagskraft for kulturarven. Der er ingen grænser for, hvor historien findes. Med museumscontaineren er der ingen grænser for, hvor den kan formidles.

Museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen fortæller til Fyns Amts Avis: ”DEN SORTE BOKS skal på turné på Sydfyn i somrene 2018-2019, hvor historien kan blive formidlet, der hvor den skete: i byen, i landsbyen, på marken eller på en ø i øhavet. DEN SORTE BOKS er kulturarv to-go, hvor museet kan skifte udstilling fra dag til dag. Mobiliteten gør, at kulturarven kommer ind i hverdagen og helt nye sammenhænge og forhåbentlig møder nye besøgende, der ikke selv ville opsøge museet.”

"Tanken her er at gøre museum til noget stedspecifikt. Og noget, man kan støde på i sin hverdag. Det fascinerende er, at det her er en platform, der giver os mulighed for at bringe nogle museumsgenstande derud, hvor det, de knytter sig til, skete". 

Skal rokke ved opfattelsen af, hvad et museum er

Svendborg Museum adskiller sig fra de fleste andre museer ved ikke at have en bygning eller en fast udstilling. Derfor betragter Nils Valdersdorf Jensen containeren som lidt af et scoop.

"Vi har arbejdet på at få det her til at lykkes i flere år. Og jeg tror, det er vores eksistensberettigelse. Museer er nødt til at gentænke sig selv, og det her er vores bud på, hvad fremtidens museum skal kunne. Det er et helt nyt museumsformat. Og det er ret radikalt, synes jeg. For det her bliver vores primære museumsaktivitet i 18 og 19", siger Nils Valdersdorf Jensen, der også ser for sig, at containeren kan rokke ved folks opfattelse af, hvad et museum er.

"Det fede er, at vi kan fortælle nye historier hele tiden, og at vi kan udfordre folks idé om, hvad et museum kan og skal. Nogle tillægger museer noget lidt støvet, men vi vil gerne åbne historien op og bringe den ud på en måde, som overrasker folk", siger museumsinspektøren.

DEN SORTE BOKS er støttet af Albanifonden og Sydfynske Energiforsynings Almene Fond.

.

Udstillinger i 2018

I juli stod boksen ved Brugsen i Skårup, hvor udstillingen fortalte historien om "Skårupgruppen", modstandsbevægelsen i Skårup, som var centreret om seminariet i Skårup.
I august stod boksen på Skarø, og her var det ølivet, der var omdrejningspunkt for de genstande og plancher, der var udstillet.
I september stod boksen på Ballen Havn, hvor udstillingen  "Stenalderen under overfladen" fokuserede på de druknede landskaber fra ældre og yngre stenalder i farvandet rundt om Fyn.
I oktober flyttede boksen med indhold til Rudkøbing og Langelands Museums overtog ansvaret. 

"Det fede ved lokalhistorie er jo, at ved at zoome helt ind på f.eks. de her seminarister fra Skårup, kan man fortælle verdenshistorie. Man kan sænke et historisk lag ned over hverdagen, så man står på den der p-plads og tænker: 'Wauw, var det her?'", siger Nils Valdersdorf Jensen i et interview til Fyns Amts Avis. 

Den sorte container på tre gange seks meter og lige så store logoer på alle sider har bragt fagentusiasmen på museet betragteligt i vejret. 

Tilmelding eller login til medlemsforeningen

Adresse og åbningstider for udstillingerne i DEN SORTE BOKS

Udstillinger i 2019

Maj: Bryghuset: "Husker du Svendborg Bryghus?"
Juni: Skovparken: "En by i byen"
Juli: Bagenkop: "Smuglerbasen Bagenkop"
August: Bøsøre: ”Fra fiskerleje til ferieparadis”
September: Torvet i Svendborg: ”Torvet under dine fødder”

May: Bryghuset: ”Do You Remember Svendborg Bryghus?”
June: Skovparken: ”A Town in the Town”
July: Bagenkop: ”Bagenkop, a Smugglers’ Base”
August: Bøsøre: ”From Fishing Village to Holiday Paradise”
September: The Town Square of Svendborg: ”The Town Square underneath Your Feet”

Mai: Bryghuset: ”Erinnern Sie sich an Svendborg Bryghus?”
Juni: Skovparken: ”Eine Stadt in der Stadt”
Juli: Bagenkop: ”Das Schmugglernest Bagenkop”
August: Bøsøre: ”Von Fischerdorf zum Ferienparadies”
September: Svendborg Platz: ”Der Platz unten Ihren Füssen”

Boksen vil være programmeret til at åbne kl. 8 og lukke kl. 21.

Kontakt: Svendborg Museum tlf.: 62 21 02 61 for yderligere oplysninger.

Mail: 

Lej et sommerhus og tilbring flere dage på det skønne Sydfyn.