Arkæologisk afdeling

Samarbejde mellem museer

Svendborg Museums arkæologiske afdeling har det antikvariske ansvar i Svendborg Kommune.

Museets arkæologer indgår desuden som en del af Arkæologi Sydfyn, der er et samarbejde mellem Østfyns Museer, Langelands Museum, Svendborg Museum og Øhavsmuseet Faaborg.

Øhavsmuseet Faaborg har pt. det jurdiske og faglige ansvar for Arkæologi Sydfyn.

Strategier for den arkæologiske virksomhed - Arkæologi Sydfyn 2021-2025

Virkeområde

Arkæologi Sydfyns arkæologiske ansvar dækker således Kerteminde, Nyborg, Langeland, Ærø, Svendborg og Faaborg-Midtfyn kommune.

Oldsager, detektorfund og danefæ
Henvendelser vedrørende oldsager, detektorfund og danefæ fundet indenfor Svendborg kommune bedes ske til Allan Knudsen på mail:

Ved oldsager og fund i øvrige kommuner rettes henvendelsen til:
Faaborg-Midtfyn Kommune: Øhavsmuseet
Langeland og Ærø Kommuner: Langelands Museum 
Nyborg og Kerteminde Kommuner: Østfyns Museer

Forskning og formidling

Svendborg Museum har platforme på byens fredede fattiggård, i Anne Hvides Gård ved torvet, i Frederik Sehested Oldsagssamling på Broholm og snart også på havnen, men vi opfatter os generelt som et museum uden vægge, hvor formidlingen foregår til lands, til vands og i skyen. Vi eksperimenterer flittigt med nye formidlingsformer, nye udstillingstyper og prøver i det hele taget at udfordre, hvad det vil sige at være et museum i dag.

Arkæologisk set er Syd- og Sydøstfyn et smørhul. Siden professionaliseringen af den arkæologiske virksomhed i 1970’erne har spændende udgravninger både i købstaden og i det åbne land føjet nye brikker til vores viden om oldtidens og middelalderens samfund lokalt, regionalt og nationalt. 

Med baggrund i de mange fund, det rige kulturlandskab og den unikke oldsagssamling på Broholm er Svendborg Museum et godt udgangspunkt for en intensiveret arkæologisk forskning og formidling, både i oldtid og middelalder.

Kontakt Arkæologisk afdeling

Arkæologien har domicil på
Svendborg Museum
Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg

Oplysninger om den arkæologiske virksomhed samt vejledninger for både private og offentlige bygherrer kan findes her eller fås ved henvendelse til:


Arkæolog Allan Dørup Knudsen
Telefon 2136 8106
Mail: 

Museumsdirektør Jesper Hansen
Telefon 20 90 13 25
Mail: