Green Attraction

Svendborg Museum og Danmarks Forsorgsmsueum er certificeret som Green Attraction i april 2023

Fokus på bæredygtighed

”Bæredygtighed er uden tvivl vores generations vigtigste dagsorden. Fokus på bæredygtighed er kommet for at blive, og  Svendborg Museum og Danmarks Forsorgsmuseum arbejder systematisk og dedikeret på at styrke vores indsatser. Det er et strategisk valg og en samfundsmæssig nødvendighed”, siger museets direktør Jesper Hansen.

Green Attraction-mærket er etableret af brancheorganisationen HORESTA i samarbejde med bl.a. Organisationen Danske Museer og er målrettet seværdigheder. Green Attration er udsprunget af Green Key, der er en selvstændig international mærkningsordning for HOTELLER.

Museet blev Green Attraction-certificeret som første attraktion på Fyn i april 2023.

Green Attraction-certificeringen betyder, at Svendborg Museum og Danmarks Forsorgsmuseum overholder kriterier både i forhold til bæredygtighed og i forhold til, hvordan vi inddrager gæster, leverandører, frivillige og personalet i arbejdet.

Udstillinger 

Siden 2018 har Svendborg Museum haft et mobilt udstillingsrum: Den Sorte Boks. Det er en 20 fods container, som vi flytter rundt i Svendborg Kommune. På den måde bliver historien fortalt lige der, hvor den skete.

Boksen er selvforsynende med strøm, der bruges til belysning, til medieafspillerne, til skydedøren og alarm på montrerne. Der er seks solceller på boksens tag. Solcellerne gør, at konceptet stort set er energineutralt.

Plancherne til hver udstilling er trykt på pap – før blev de trykt på pvc. Montrer m.m. genbruges også til alle udstillingerne.

Autencitet

Museets tekniske afdeling sørger løbende for renovering og vedligeholdelse af de fredede bygninger, bl.a. Anne Hvides Gård opført i 1560.

I vinteren 2021/2022 blev alle 76 vinduer på Anne Hvides Gård taget ud, malet med linoliemaling på ydersiden og derefter sat retur. Bagefter blev alle vinduer malet på indersiden. Det er bæredygtigt og samtidig sikrer det, at bygningen ikke ændrer udseende.

I foråret 2022 var Teknisk afdeling i gang med den udvendige spækning og kalkning af tavl og opstolpning, dvs. tjæring, af bindingsværket.

Herefter gik de i gang med kalfatring af al træværket. Med andre ord så bankede de opflosset hamp behandlet med lys trætjære ind i revner og sprækker i og ved plankerne. Det kræver et specialfremstillet værktøj og et erfarent håndelag, så træværket ikke går i stykker. Til slut blev der fuget med tjærefuge, og bindingsværket fik en gang hjemmeblandet linoliemaling.

Nu står Svendborgs ældste private hus smukkere end før.