GuldLundeborg2 300x400Nu er eftersøgningen af skattefundet i Lundeborg afsluttet, og der tale om et meget fint skattefund. Den samlede skat består i dag af 4 guldfingerringe, 2 sene romerske guldmønter (solidi), 2 små guldbarrer, 1 guldhængesmykke og 35 større og mindre afklip af guldbarrer og guldstænger. Dertil kommer 12 større og mindre stykker sølv.

GuldLundeborg4 300x400På et tidspunkt fik vi mistanke om, at jorden kunne være påført et andet sted fra, men vores GPS-opmålinger af fundene viser meget tydeligt, at skatten er nedlagt i kanten af det tidligere vådområde. Senere pløjninger har efterfølgende spredt fundene, men meget begrænset. Ud fra mønterne og hængesmykket må skatten være lagt i jorden i 1. halvdel af 400-tallet – begyndelsen af germansk jernalder.