Nils på Ærø

Hvor skal man hen, hvis man vil have fat på en smugler? Man skal da til Marstal! Som led i sit ph.d.-projekt om smugleriets historie i Det sydfynske Øhav fra 1850 til i dag, er Nils fra museet taget på ekspedition til Ærø for at samle smuglerberetninger ind. Der er rigeligt at tage af.

På Marstal Søfartsmuseum kender de deres by (og dens beboere), så gennem dem er Nils kommet i kontakt med flere kandidater, der beredvilligt deler smuglerberetninger fra lystsejlere, coastere og speedbåde om gemmesteder, kampen mod tolderne (kaldet "det sorte gæng") og strategier, hvis man nu blev opdaget.

Der er interviews både mandag og tirsdag inden turen går tilbage til Fyn - ikke det dårligste vejr til en Ærø-tur.

Tilmelding eller login til medlemsforeningen