Vejkiste2Vejkister ligger undseelige rundt omkring i landskabet og fører vandløb under vejene. På Nielstrupvej nordvest for Hvidkilde ligger en sådan fredet vejkiste, og Svendborg Museum var med på sidelinjen for at dokumentere og sikre processen, da den i sensommeren blev restaureret. 

Og det kunne vi li', for ikke kun var det spændende arbejde, det foregik også i det smukke landskab på kanten af Syltemade Ådal med udsigt til skov og enge, dyrevildt og rovfugle. En cykeltur for at bese den nyrestaurerede vejkiste kan varmt anbefales.


Vejkiste3Billederne her viser processen fra start til slut.

Vejkister er vanskelige at datere, men en generel antagelse er, at de i overvejende grad blev bygget i 1800-tallet.

Billede 2: For at fremtidssikre konstruktionen blev næsten hele vejkisten pillet ned for så at blive bygget op igen - nu mere stabil end før. Hver sten skulle genplaceres nøjagtigt på sin oprindelige placering. Derfor blev de nøje registreret, så anlægsgartneren var sikker på, hvor hver enkelt sten skulle placeres ved genopbygningen.

Vejkiste4Billede 4: Det færdige resultat.
Den tekniske definition på en vejkiste er, at den fører vandet under vejen. Modsat en bro, der fører vejen over vandet. Det kan man tænke over, til man bliver bælgøjet af det. I visse tilfælde giver det nu rent faktisk mening.