Robert fra Nymarksskolen har været i museumspraktik denne uge og har bl.a. arbejdet med de store flytningelejre ved Ollerup under Anden Verdenskrig. Robert har haft de hvide arkivhandsker på og været gennem avisartikler, billedalbum og erindringer. Robert deler sin nye viden her:

"Jeg hedder Robert Bønnelykke. Jeg er personligt meget interesseret i historie, lige nu er jeg i praktik ved Svendborg museum. Indtil videre i mit ophold ved museet, har jeg fået meget mere interesse for Danmarks historie. Jeg er også blevet hug på en hel del ting, noget især ville være flygtninge. Og nu vil jeg dele noget af den viden jeg har lært. For eksempel under og efter anden verdenskrig, i Ollerup var der store folkehøjskoler. Som man selvfølgelig brugte til eleverne. Men efter den 29 august 1943 begyndte adskillige officerer fra den tyske hær gentagne gange at besøge højskolerne.
Og faktisk i oktober måned meldte de at alle der opholdte sig på skolen skulle forlade den.
Det gjorde man så, og utallige af opskrevne elever til skolerne blev der efter afvist.


Krigen 600xEfterhånden da årene gik, blev højskolerne nærmest lavet om til rekrutskoler for tyske soldater. Hvor både halvgamle og unge mænd kunne opholde sig fra det tyske militær.
Men i 1945 efter kapitulationen forlod alle tyske soldater højskolen og den stod nu tom.
Men ikke ret længe, nemlig lidt senere på året ankom kæmpe mængder af tyske flygtninge.
I selve Ollerup opholdte der sig cirka 3000 flygtninge under sommeren 1945, og fordelt ud på højskolerne var der endnu 3000 flygtninge.
Der var omkring 5 gange så mange flygtninge der opholdte sig på højskolerne, end hvad den var beregnet til.
  

Krigen1 600xUnder flygtningenes ophold blev der lavet en hel del om på disse skoler.
På håndværkerskolen var de fleste polske katolikker, og det endte med de dannede et lille samfund, hvor man så vidt muligt prøvede at indkvartere familierne sammen, mens andre sov på sovesale. Der blev også på håndværkerskolen lavet både børnehaver og skoler, gymnastiksalen blev brugt til underholdning, dans eller som kirke. Det var også
i gymnastiksalen, man kunne hente mad hver dag.

På gymnastikhøjskolerne udgjorde de to skoler en lejr med flygtninge, hvor der boede omkring, 300 gamle mænd, 1000 kvinder, 1000 børn og 100 større børn.
Der blev også hentet og spist mad på Gymnastikhøjskolen og på Folkehøjskolen var der indrettet lazaret, lægekonsultation, børnehaver og skoler.

Krigen2 600xMen efter deres lange ophold blev skolerne i 1946 givet tilbage til deres ejermænd. Men det ville tage tid før skolerne igen kunne fungere efter deres hensigt. Men allerede i december 1946 kom håndværkerskolen i gang. Men på Folkehøjskolen startede der allerede elever under flygtningene ophold. Der kom omkring 90 sommerpiger d. 8 maj 1946, flygtningene forlod først skolen den 1 sep. 1946.
Gymnastikhøjskolen fik sit første hold af elever efter krigen d. 11 maj 1947"

Vi siger tak for besøget til Robert.