Så deler vi lige endnu en rigtig god nyhed med jer. På Danmarks Forsorgsmuseum samskabes forsorgshistorie med borgere, som i eget liv har prøvet f.eks. anbringelser eller hjemløshed. Dét kan vi se gør en forskel - både for historien, museet og ikke mindst de borgere, som vi samarbejder med.

Med generøs støtte fra Veluxfonden og TrygFonden kan vi i projektet “Fra Udsat til Værdsat” nu involvere endnu flere borgere i museets formidling over længere tid. Samtidig vil vi i fællesskab undersøge effekterne af, når borgere, som ellers ofte kategoriseres som “udsat” inviteres ind i museumsprocessen med at udvikle formidling med deres alternative og værdifulde ekspertviden.

Vi glæder os i dén grad og håber, at I har lyst til at følge med i projektet. Til at begynde med kan I jo læse denne artikel.

Læs artiklen i Fyns Amts Avis

Ringsted Krisecenter markerer i år sit 40 års jubilæum, og da stedet allerede ved sin begyndelse i 1978 havde tilbud målrettet voldsramte kvinder, er Ringsted Krisecenter Danmarks ældste krisecenter. 

”Vi har en historie – sammen med de andre krisecentre – der er vigtig at fortælle. Derfor er Ringsted Krisecenter gået sammen med Danmarks Forsorgsmuseum om at formidle en del af den store historie i projektet Kvinder og børn på flugt fra vold”, fortæller forstander Kirsten Hejnfelt

Projektet består af en debatskabende museumsudstilling, en jubilæumsbog, et undervisningsmateriale målrettet studerende på landets socialrådgiveruddannelser samt en række korte og tankevækkende film, som til sammen skal skabe indsigt i voldens konsekvenser. Både for den brede offentlighed, særligt interesserede og ikke mindst for kommende fagfolk som led i deres uddannelse.

Danmarks Forsorgsmuseums historikere og formidlere er tovholdere på projektet, og sammen med ansatte og frivillige på Ringsted Krisecenter og filmproduktionsselskabet Instafilm skal de formidle krisecentrets historie og vigtige arbejde.

Som en del af projektet vil museet gerne i kontakt med kvinder, der har været en del af krisecentrets historie – enten som frivillige eller som brugere. ”Autentiske beretninger fra forskellige perioder kan skabe et meget værdifuldt indblik i stedets betydning og i dét at have levet som voldudsat kvinde”, siger historiker Sarah Smed, formidlingschef på Danmarks Forsorgsmuseum. Hun fortæller videre, at historisk set har temaet været beskæmmende lidt formidlet på de danske museer. Derfor er dette projekt af stor betydning, da øget synlighed vil kunne skabe debat, aftabuisering og grundlæggende anerkendelse og synliggørelse af den store og vigtige indsats, som gennem de sidste årtier og i skrivende stund udføres i Ringsted og på landets andre krisecentre overfor et stadigt stigende antal kvinder. Og samtidig beskrive hvordan samfundet både før og nu har forsøgt at løse problemet.

Fra midten af juli til begyndelsen af september modtager vi gerne henvendelser fra kvinder, som vil dele deres historie gennem fx interviews eller som har relevant information. Send en mail til eller ring 57618994 og spørg efter Hanne B. eller Kisser, hvis du er interesseret eller vil vide mere. Du er også velkommen til at formidle dette videre, hvis du har kontakt til kvinder, der er en del af historien. Anonymitet er selvfølgelig en mulighed, hvis det ønskes.

Projektet realiseres med generøs støtte fra OAK Foundation Denmark, og markeres med bl.a. udstillingsåbning og udgivelse af en bog i slutningen af oktober samt udstillingsturné i begyndelsen af 2019.

Fakta: Det estimeres, at 33000 kvinder årligt udsættes for fysisk partnervold. 2000 kvinder kommer hvert år på krisecenter. 37% af børnene på krisecentrene har været udsat for fysisk vold. 55% af de kvinder, som kommer på krisecenter har været udsat for vold i mere end 3 år.

Yderligere information kan fås ved at kontakte:

Kirsten Hejnfelt – Forstander. Ringsted Krisecenter, Sorøvej 22, 4100 Ringsted. 57618994.

Sarah Smed – Formidlingschef. Danmarks Forsorgsmuseum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg. 28909215. .

Museet har netop modtaget denne gamle arkivkasse, som stammer fra "Foreningen af 1837 til forsømte børns frelse". En arkivkasse, som har indeholdt vigtige papirer og protokoller fra foreningen. 

I 1837 blev foreningen grundlagt i København med det formål "at sende børn, som moralsk og psykisk var udsat for at gå til grunde, til opdragelse i privathjem i Nørrejylland, fortrinsvis landbohjem. Man fik dem hermed fjernet fra uheldigt københavnermiljø, og man kunne håbe, at de under fremmede forhold og under fast hånd og med mulighed for sundt arbejde kunne opnå en normal borgerlig tilværelse", skriver forfatter Harald Jørgensen i en bog om foreningens historie. Foreningen drev også med tiden iagttagelseshjem. Fx Roskildehvile for drenge og Nitihus for piger. 

I 1985 blev foreningen nedlagt, og da havde ca. 9000 danske børn været anbragt gennem foreningen. Arkivkassen har uden tvivl gennem tiden gemt på mange tankevækkende spor fra barske børneskæbner. 

Tak til giveren for at bidrage til at bevare en vigtig del af vores socialhistorie.
Arkivkasse 03 600x377Drenge på Roskildehvile i spisestuen. Bemærk deres madskåle. Datering 1916.
Arkivkasse 04 600x377Husgerningslederen overvåger en strikketime på Nitihus. Alle pigerne er ens klædte og har samme frisure.

Søndag var ingen hviledag på Fattiggården, for mere end 200 gæster lagde vejen forbi museet. Heriblandt en masse interesserede og spørgelystne medlemmer fra Realdania. Derfor var det fantastisk, at vi kunne stille et stærkt hold af både formidlere og frivillige. I fællesskab blev der fortalt om Fattiggårdens historie, museets profil, vævet måtter, sørget for kaffe og kage, og den fine museumshave blev besøgt. 

Vi er meget stolte over de mange positive tilbagemeldinger, som gæsterne gav os med på vejen, og så må vi hellere lige hvile stemmerne til næste ryk ind.
Realdania 03 800x600Hans vævede løs i måtteværkstedet.
Realdania 07 800x600Jeppe fortæller tankevækkende skæbnehistorier fra Fattiggården.
Realdania 04 800x600Sarah pegede og fortalte løs om både pryd- og nyttehaven.
Realdania 06 800x600Anne Helmer fra Realdania fortalte om fondens arbejde, og om de projekter som Realdania har støttet og støtter på museet.
Realdania 05 800x500En del af søndagsholdet i et kort hvil og med højt humør.

Mette og Sarah deltog grundlovsdag d. 5. juni i Demokratifestivalen i Ollerup med et til dagen arrangeret pop-up forsorgmuseum.

I løbet af dagen havde massevis af deltagere på festivalen ladet sig invitere med på et tankeeksperiment. De havde nemlig ladet sig indlægge på Fattiggården ved at udfylde Fattiginspektørens rekonstruerede afhøringsskema.

Børn, unge og ældre og også en masse af Svendborgs lokalpolitiske kræfter udfyldte skemaet. Bl.a. også Borgmester Bo Hansen (billedet). Her skulle de bl.a. forholde sig til, om de har laster. Og hvis ja - hvilke. De skulle også forholde sig til, om de ville være blevet indlagt som værdig eller uværdigt trængende.

Museets to udsendte melder, at alt for mange vurderede sig selv som værdige. Den var ikke gået i Fattiggårdens tid.