Flere lærere har det sidste år, grundet Corona-situationen, flyttet undervisningen ud af skolen og brugt byens rum som klasseværelse. Der har været stor interesse for forløbet "Søfart på cykel", som Svendborg Museum lancerede i foråret 2021 i samarbejde med den social-økonomiske virksomhed Trafik i Børnehøjde.

Takket være støtte fra Slot- og Kulturstyrelsens Genstartspulje kan lærerne nu tage elever fra mellemtrin og udskoling med på cykeltur gennem kvindehistorien i Svendborg.

Svendborg Museum og Trafik i Børnehøjde har netop lanceret det nye undervisningsmateriale "På cykel gennem kvindehistorien". Her oplever eleverne, at deres by er historisk ved at møde kvindeskæbner fra samfundets højeste og laveste lag – fra Danmarks første kvindelige læge til skipperenken samt (for udskolingens vedkommende) en prostitueret.

"Med dette nye formidlingstiltag bruger vi kvindehistorie til at forstå nye sider af byens historie. I materialet fortæller vi kvindehistorie både oppefra og nedefra. Det gælder fx historien om Ann Kirstine Jensen, byens første kvindelige skibsreder, sømandskonerne og sømandsenkerne, der hutlede sig igennem, og Nielsine Nielsen, Danmarks første kvindelige læge”, fortæller Nils Valdersdorf Jensen, afdelingsleder og museumsinspektør på Svendborg Museum.

"På cykel gennem kvindehistorien" kan udføres på egen hånd. Vil lærerne havde guide på forløbet, er de velkomne til at kontakte Johan fra Trafik i Børnehøjde på mail