Arkæologisk afdeling kan gå på juleferie med en glædelig nyhed. Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget midler til fuld analyse af skeletmaterialet fra Klosterplads i Svendborg. Undersøgelsen fandt sted hen over efteråret sidste år. Her blev der fundet 61 mere eller mindre intakte begravelser samt en god del løse knogler fra begravelser, der var blevet ødelagt ved tidligere anlægsarbejder på stedet. Begravelserne har ligget inden for den kirkegård, der tilhørte klosterkirken, som blev nedrevet i 1828, efter at have fungeret i mere end 500 år.

Måske nogen husker, at undersøgelsen var på Slots- og Kulturstyrelsens Top-10 i 2020 over arkæologiske udgravninger i Danmark. 

Skeletmaterialet bliver nu fragtet til den antropologiske afdeling på SDU i Odense. Her bliver knoglerne vasket og vil gennemgå en omfattende analyse. Det munder på et tidspunkt ud i en grundig rapport omhandlende de gravlagtes køn, alder og evt. sygdomme, som kan spores på knogler og andet. Det kan i sidste ende fortælle os meget mere om menneskets liv og færden i det middelalderlige og efterreformatoriske Svendborg, hvor klosteret og den tilhørende kirke udgjorde en meget vigtig og synlig del af Svendborgs historie.