Fonden for Fynske Bank netop doneret 100.000 kr. til Svendborg Museum. Pengene er møntet på den kommende udstilling "Havnens Frie Fugle - før og nu", som åbner 4. august i lokaler på Danmarks Museum for Lystsejlads.

Havne har dannet rammer for et særligt farverigt liv, både før og nu. Udstillingen har fokus på havnelivet som det udspillede sig på Svendborg Havn omkring 1900-1910. Endnu dominerede sejlskibsfarten, men dampskibene vandt mere og mere frem. Datidens havn var samlingssted og arbejdsplads for en broget skare af mennesker: Sømænd, havnearbejdere, dagdrivere og sjovere, skibsmæglere, handelsmænd og værftsarbejdere. Havnen var også legeplads og frirum for mange raske drenge, og i de havnenære gader lå en stribe værtshuse, der altid var klar til at hjælpe sømanden af med hans hyre – ofte med god hjælp af dem, der i tidens sprog kaldtes ”løsagtige fruentimmere”. Vi tager fat på emner som maskulinitet, rastløs ungdom og havnens frie fugle i dag.

På billedet får kulturformidler Anita Lillevang og museumschef Esben Hedegaard, Svendborg Museum (th) overrakt de mange penge af privatkundechef Erik Potempa, Fonden for Fynske Bank, på Frederiksø, hvor udstillingen ”Havnens Frie Fugle” kan ses 4. august-24. oktober.