Hvor skal Svendborg Museums nye domicil ligge? De sidste 14 dage har man i Fyns Amts Avis kunnet følge, hvordan journalister og byrådspolitikere har forsøgt at hjælpe med at løse Svendborg Museums pladsproblemer.

Og problemet er både stort og akut. Manglen på kontorplads har eksisteret i årevis, og med de seneste millionbevillinger til Danmarks Forsorgsmuseum skal der hyres endnu flere fagfolk, og dem er der simpelthen ikke plads til i Fattiggården. De manglende muligheder for at udstille søfarten, lokalhistorien og Sydfyns rige oldtidshistorie er lige så stort et problem, hvilket har været et kritikpunkt ved statens kvalitetsvurdering af museet i både 2011 og 2019. Hvad hjælper det at indsamle og have fine samlinger, hvis der ikke er et sted at vise det frem?

Det har absolut været opmuntrende at læse, at både avis og politikere er glade for museets daglige arbejde og ser det som et aktiv i promoveringen af Svendborg Kommune. Alle adspurgte politikere har virkelig prøvet på at byde ind med gode løsninger på pladsproblemerne, og måske kunne problemet allerede imødekommes ved budgetforhandlingerne til efteråret?

Fra museets side er det vigtigt, at der findes en god og langtidsholdbar løsning. Flytningen til kommunens fattiggård i 1974 førte til skabelsen af et nyt og vigtigt museum, nemlig Danmarks Forsorgsmuseum, men for udforskningen og præsentationen af den sydfynske lokalhistorie var Fattiggården ikke den rigtige løsning. Og det har museumsvirksomheden lidt under i snart 50 år. Der er nu mulighed for at rette op på problemet, og museets ledelse vil sammen med kommunen i den kommende tid undersøge forskellige muligheder.

Vi vil under alle omstændigheder blive ved med at arbejde "ud af museet" bl.a. med Den Sorte Boks, men tænk om museet samtidig kunne få en bygning, hvor vi kunne vise guldet fra Gudme og Lundeborg, maritime klenodier og nogle af museets ca. 1.000 malerier. Vi vil overføre den måde at drive museum på, som vi har haft succes med de senere år, til det nye museum. Det vil altså blive et museum, som når bredt ud til folk og har ambitionen om at få så mange borgere som muligt til at hjælpe med at fortælle historien. Museets administration og inspektørernes kontorer behøver ikke at ligge centralt - som avisen fejlagtigt skrev - men udstillingerne skal ligge centralt i byen, så lokale og turister nærmest falder ind ad døren.

"Nødråb fra Svendborg Museum" - Fyns Amts Avis 16. maj 2021 
"På tide med en bolig til Svendborg Museum" - Lederen i Fyns Amts Avis 16. maj 2021
"Mere plads til Svendborg Museum" - Fyns Amts Avis 22. maj 2021