Den Sorte Boks er Svendborg Museums mobile museum, som siden 2018 har været opstillet 16 forskellige steder i kommunen. Her kommer de sydfynske historier ud, lige dér hvor historien skete. Denne gang placeres Den Sorte Boks på p-pladsen foran Dagli’Brugsen i Ollerup, fordi Ollerup i årene 1945-1946 fik femdoblet indbyggertallet.

Udstillingen har fokus på de 2.800 tyske flygtninge, som boede i lejre i Ollerup efter 2. verdenskrig. De var på flugt fra den fremstormende sovjetiske hær på østfronten. Det var især kvinder, børn og ældre, som flygtede til fods eller med skib til Danmark. På Sydfyn samledes flygtningene i Ollerup, hvor de bliver indlogeret på Gymnastikhøjskolen, Højskolehjemmet (nu Ollerup Plejecenter), Håndværkerskolen (i dag Ollerup Efterskole) og Folkehøjskolen (i dag Den Frie Lærerskole).

Strømmen af flygtninge må have været en stor omvæltning for folk i Ollerup - en by med 500 indbyggere, og nu skulle de huse 2.800 flygtninge. Lejrene var oprindelig tænkt som en midlertidig løsning. Den danske stat havde en forventning om, at de tyske flygtninge hurtigst muligt kunne sendes hjem. Men de kaotiske forhold i Tyskland umuliggjorde dette. Derfor blev 800 flygtninge sendt til Ærø og Langeland, da vinteren 1945 nærmer sig. Flere af de lokaler og gymnastiksale, hvor flygtningene boede, var dårligt isolerede og svære at opvarme. Først i september 1946 forlader den sidste tyske flygtning Ollerup. I udstillingen fortælles om dagliglivet i flygtningelejrene, og hvordan den danske befolkning tog imod flygtningene.

Udstilling er udarbejdet af Martin Friis Hansen, som er leder af Svendborg Byhistoriske Arkiv.

Den Sorte Boks står på p-pladsen ved Dagli'Brugsen i Ollerup i perioden 4. juni-4. juli. Der er åbent hver dag kl. 8-21. Der er gratis adgang.