Vinspecialisten i Svendborg har siden 2016 solgt Svendborgsund Rommen. Her går 25 kr. pr. solgt flaske ubeskåret til et projekt under Svendborg Museum. Tidligere er pengene bl.a. gået til en ny motor til PINGVINEN, museets spidsgatter. Nu er Vinspecialisten i Korsgade igen klar med en ny check til museet. Denne gang på 10.000 kr.

Pengene bidrager til udgivelsen af den flotte coffee table-bog ”Ø-FOLK” med fotografier af den italienske fotograf Luca Berti. Bogen indeholder fotografier fra de sydfynske øer, historiske øfoto og kulturhistoriske afsnit af museumsdirektør Esben Hedegaard. I perioden 2011-2020 har Luca Berti besøgt Strynø, Langeland, Thurø, Tåsinge, Hjortø, Drejø, Skarø,Bjørnø, Avernakø, Lyø, Birkholm og Ærø med sit store Lindhof-kamera med trefod og fotograferet øboere og landskaber. Bogen er netop kommet fra tryk i forbindelse med åbning af udstillingen af samme navn. ”Ø-FOLK” kan ses i lokaler på Danmarks Museum for Lystsejlads. Udstillingen vises frem til 27. maj.

Svendborgsund Rommen fremstilles i Trinidad og sejles herefter til Bornholm, hvor den bliver tappet på flaske. Hver flaske er nummereret. På etiketten pryder et ældre maleri af Svendborgsund, som Svendborg Museum har har stillet til rådighed. Svendborgsund Rommen er en navy-rom, som stadig er blød og rund, men som har et snert af bølgeskvulp.

På billedet ses Anja Storm Stave fra Vinspecialisten med checken, museumschef Esben Hedegaard fra Svendborg Museum med Svendborg Rommen og fotograf Luca Berti med bogen ”Ø-FOLK”.