Med Den Sorte Boks kommer de sydfynske historier ud, lige dér hvor historien skete. Vi tager fat i de spændende fortællinger, som den sydfynske kulturarv er så rig på. Den første udstilling i 2021 har fokus på de arkæologiske udgravninger ved Klosterplads og giver et overblik over den franciskanske klosterorden i Svendborg.

Nye opdagelser på Klosterplads
I sensommeren og efteråret 2020 gravede arkæologer fra Svendborg Museum på Klosterplads forud for opførelsen af den nyligt etablerede trappe på stedet. Udgravningen skete som et led i Svendborg Kommunes byfornyelsesprojekt ”Liv i min By”, og resulterede i fundet af 64 intakte begravelser fra middelalderen og renæssancen i den vestlige del af klosterets lægmandskirkegård.

Fundamentet til byens nye trappe krævede afgravning til fast undergrund, og arkæologerne kom derfor ned i en hidtil uforstyrret sektion af kirkegården. I kombination med den fugtige og lerholdige jord betød det, at mange begravelser var særdeles godt bevaret, og 3 individer var endda begravet med rosenkranse, en genstand associeret med Mariadyrkelsen, og som får stor udbredelse i 1400-tallet.

Den seneste udgravning på Klosterplads har bidraget til et større overblik over klosteret og lægmandskirkegården, som har været en central del af middelalderbyen siden klosterets grundlæggelse i 1236, til kirkens endelige nedrivning i 1828. Se mere her

I Den Sorte Boks, som placeres på P-pladsen ved Sydbank overfor Svendborg Station, kan du opleve flere resultater fra 2020-udgravningen, og samtidig vil det være muligt at danne sig et overblik over klosterkomplekset og franciskanermunkenes betydning i det middelalderlige Svendborg.

Boksen er åben hver dag kl. 8-21 den 5.-30. maj 2021. Der er gratis adgang.