Lige efter påske kommer Svendborg Museum til Thurø, Tåsinge, Skårup og Ollerup. Museet har tænkt i alternative baner, nu hvor det traditionsrige årsmøde, hvor mange medlemmer normalt kommer, ikke kan afholdes i april pga. de gældende restriktioner. I stedet kan medlemmer af Museumsforeningen møde museet, der hvor de bor og få udleveret Årbogen 2020 frisk fra tryk. På billedet ses museets sekretær Britt Toxværd-Larsen. Sammen med Jens Fisker, frivillig ved Svendborg Museum, står hun for udlevering af årbøgerne rundt i det sydfynske. 

Museet uden vægge
Årbogen 2020 hedder "Ud med historien", og den handler netop om de mange nye måder, Svendborg Museum siden 2015 har formidlet Svendborgs historie på. Museet har stået bag mobile udstillinger i Den Sorte Boks, historiske kajakture, byvandringer, skilteruter, podcast og meget mere. Derfor er Tour-de-Årbog helt i tråd med museets virke, som netop er at være til stede, der hvor historien og de besøgende er. Svendborg Museum håber, at mange medlemmer vil kigge forbi Tour-bilen – dog fortsat med god afstand. 

Her kan du møde Svendborg Museums Tour-de-Årbog:

Tåsinge: Onsdag den 7. april kl. 10-12 på P-pladsen ved Rema
Thurø: Fredag den 9. april kl. 10-12 på P-pladsen ved Spar
Skårup: Tirsdag den 13. april kl. 10-12 på P-pladsen ved Daglig Brugsen
Ollerup: Onsdag den 14. april kl. 10-12 på P-pladsen ved Daglig Brugsen

For de medlemmer, der har deres gang i centrum, har Museumsbutikken på Danmarks Forsorgsmuseum ekstraordinært åbent den 7., 9., 13. og 14. april. Alle fire dage i tidsrummet kl. 10-12. Vi gør opmærksom på, at butikken kun er åben for udlevering af årbøger. Selvom vi hjertens gerne vil invitere indenfor, så er det først muligt at besøge Fattiggården fra onsdag den 21. april.