Så kan vi endelig røbe det; Svendborg Museum er i år kommet med på Slots- og Kulturstyrelsens Top 10 over arkæologiske fund i Danmark.

Med dette ønsker vi alle en glædelig jul og et godt nytår.

OPLEV DANMARK GENNEM FRED, KRIG, TRO, FEST OG DØD

🏰 Slots- og Kulturstyrelsen og landets museer kan i år for 11. gang præsentere den spændende Top 10 over de mest spektakulære fund fra årets arkæologiske undersøgelser rundt omkring i landet.
De 10 unikke fund, der har fundet vej til dette års Top 10, kaster på hver deres måde nyt lys på danmarkshistorien og gør os klogere på, hvordan vi som folk har udviklet os fra at være samlere og jægere til et samfund med bønder, der dyrkede jorden og skabte den historiske baggrund for det moderne samfund, vi kender i dag. 

🏆 I år har der været stor variation i de arkæologiske fund, og på museerne har man kunnet glæde sig over overraskende opdagelser af blandt andet en sagnomspunden ødekirke ved Bjerringbro (Viborg Kommune), en vikingeborg på Falster (Guldborgsund Kommune), et stort teglværk fra middelalderen i Gammel Estrup (Norddjurs Kommune), et mægtigt grav- og kultanlæg fra stenalderen ved Vaarst i Himmerland (Aalborg Kommune) og nye fund af mystiske helleristninger på bornholmske klippeflader (Bornholms Regionskommune).

💪 På listen over Top 10 er:
🇩🇰 Samlet set viser de forskellige typer af fund på årets Top 10 et mangfoldigt aspekt af det liv, der har kendetegnet hverdag, krig, fest og død gennem danmarkshistorien for den fredelige fisker og fromme kirkegænger over driftige handelsfolk og teglproducenter til fortidens kradsbørstige krigere.
For at komme i betragtning til Top 10 er det en betingelse, at fundet er fremkommet ved en arkæologisk udgravning eller på baggrund af nye videnskabelige resultater fra det forgangne år. Der skal også være tale om et fund, der tilfører betydelig, ny viden til arkæologien og danmarkshistorien.

🏰 Top 10 er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet på baggrund af museernes egne indberetninger af fund fra det forgangne år. Listen angiver fundene i vilkårlig rækkefølge, og der var i 2020 i alt 22 stærke kandidater til årets Top 10.

👀 Læs mere om de 10 spændende fund

📷 Se billeder fra de 10 fund på årets Top 10

Se også arkæolog, ph.d Per O. Thomsen fortælle om Francikanerklosteret.