Som flere har bemærket, har der i den forgangne uge været graveaktivitet i området ved Banegården i Svendborg, hvor Franciskanerklosteret har ligget. Det er BaneDanmark, der er ved at udskifte sporsignaler og i den forbindelse har fået dispensation til at grave i det fredede område. Svendborg Museum har fulgt arbejdet nøje og har registreret enkelte dele af murværk fra klosteret, som ikke tidligere er registreret. Bl.a. er der fundet en del af kirkens nordmur og resterne af et bueslag. Murværket passer fint ind i det murværk, der er registreret i forbindelse med tidligere gravninger. 

Egentlige fund af genstande har det været småt med, men i en af grøfterne blev der fundet en fin dekoreret stylus af ben med en metal kerne. En stylus er et skriveredskab til vokstavler, som blev brugt til små noter, så man sparede på det dyre pergament. I den ene ende af benskaftet har der været en metalspids til at skrive med. Den anden ende er flad og har været brugt til at slette det skrevne med. Stylusen skal sandsynligvis dateres til efter 1200 og kan derfor godt stamme fra klosteret /IEL
Udgravning ved klosteretDer graves rør ned.
StylusStylus fundet ved gravning ved klosteret.

Tilmelding eller login til medlemsforeningen