Museets arkæologiske afdeling har netop afsluttet en forundersøgelse i den store grusgrav som NCC driver ved Sellebjerg og Kirkeby Sand. Her er der løbende blevet foretaget arkæologiske rekognosceringer og undersøgelser i de seneste mange år, efterhånden som grusgraven er vokset og udvidet. Der er fremkommet en række spændende fund af jagtstationer og bopladser fra en af de tidlige nordeuropæiske stenalderkulturer, kaldet Maglemosekulturen.

I den seneste forundersøgelse var der derfor også en forventning om at gøre lignende fund. Vores opmærksomhed var især rettet imod højdedragene i området, der er stærkt kuperet og bakket, da vi formodede, at de ville være gode udsigtspunkter til at jage vildt i den daværende stenalderskov. Vi håbede meget på at finde en jagtstation, dvs. spor efter midlertidigt ophold, hvor man har produceret pilespidser. Så det var lidt skuffende, at der ikke dukkede noget op i søgegrøfterne de første dage - og slet ikke oppe på bakketoppene.

Det var derimod overraskende, at vi fandt en smule nede for foden af bakkerne. Vi havde dog en formodning om, at de fund, vi ville gøre her, nok ville være nogle få flintgenstande, der var skyllet ned fra bakkesiden, der flere steder er ganske stejl. Det vi fandt, viste sig dog at være et aktivitetsområde og spor efter ophold på området og ikke fund, der var eroderet ned fra bakkesiden. Meget tyder på, at det vi finder herude er sporene efter en mere stationær boplads og ikke kun en midlertidig jagtstation.

Det fremgår blandt andet af den foreløbige gennemgang af det fundne flint fra området, der tæller to mikrolit-pilespidser, men også et knækket bor, en økse, stikler og flækker, hvilket giver et indtryk af en knap så specialiseret plads. Herudover er der i området med den største fundtæthed også et gråligt lag i undergrunden, som meget vel kunne være de sidste nedbrudte og nedsivede rester af et kulturlag, der er opstået ved kontinuerlig brug af en plads over en længere periode.

Den nyfundne Maglemose-plads ved Kirkeby Vænge kan således være med til at give en spændende indsigt i, hvorledes man har boet og brugt landskabet i denne del af den forhistoriske periode; en periode som man i øvrigt sjældent finder så sikre spor efter, da den intensive brug og ændring af landskabet siden den tidlige stenalder har sløret og fjernet de fleste spor.

Jakob og Lars

Tilmelding eller login til medlemsforeningen