Ubekvemme minder

Stine Grønbæk Jensen
Send mail
60 77 94 27

Titel: Ph.d. studerende og antropolog.

Projekt: ”Ubekvemme minder” handler om, hvordan tidligere anbragte lever med en fortid, som ofte er forbundet med smertelige erfaringer.

Stine fortæller: "Jeg undersøger, hvad tidligere anbragte helt konkret gør, når de beskæftiger sig med deres fortid, og hvordan de skaber mening med deres erindringer og forsøger at håndtere dem i forskellige sammenhænge.

F.eks. når de fortæller eller skriver deres livshistorie, når de ser på fotografier eller ting fra deres barndom, når de besøger barndommens steder, Forsorgsmuseet, eller når de kæmper for at få en officiel undskyldning fra staten.

Link til cand.scient.anth. Stine Grønbæk Jensens afhandling “At åbne skuffen - om tidligere børnehjemsbørns transformationer af selvet  og den sociale verden gennem erindringsarbejde”

Bedømmelsesudvalgets medlemmer: Professor Anette Warning, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, professor Pirjo Markkola, Department of History and Ethnology, University of Tampere og lektor Anne Magnussen (formand), Institut for Historie, Syddansk Universitet.
Vejleder: Professor Klaus Petersen, Institut for Historie. 

Mindemandage

Mindemandage

Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg inviterer kvinder og mænd, som har været anbragt på børnehjem, til at mødes og dele erfaringer med andre tidligere børnehjemsbørn.

Møderne kaldes Mindemandage og er et nyere tiltag på museet. Denne betegnelse, fordi de afholdes om mandagen, hvor museet holder lukket for besøgende. Det giver ro og rum til at standse op og mindes fortiden og blive klogere på vores egen historie, og hvem vi er.

Museet har et ønske om via arrangementerne at blive klogere på livet på børnehjem førhen og på den måde styrke museets arbejde om og for børnehjemsbørn. Samtidig vil vi også gerne høre hvilke følelser og minder, som børnehjems-udstillingen på museet vækker hos jer - f.eks. hvilke tanker de forskellige billeder og genstande i udstillingen sætter i gang hos jer.

pdfLæs hele invitationen