Formidling på kanten

Sarah Smed
Send mail
62 17 68 26

Titel: Formidlingschef og historiker.

Projektet: Sarah Smed undersøger (med Maria B. Briese fra Fængselsmuseet), hvorledes museer kan formidle en mere balanceret, inkluderende og debatskabende formidling om og med socialt udsatte og / eller tidligere anbragte eller indsatte. Samt hvorledes forskningsprocesser- og resultater kan blive en iboende og nødvendig del af dynamisk og sam-skabende museumsformidling.

I nært samarbejde med forskere og tidligere anbragte og indsatte er målet at undersøge, hvorledes museer kan skabe social forandring og indsigt i kraft af sin formidling og forskning. Det er ambitionen at undersøge hvorledes Danmarks Forsorgsmuseum og Fængselsmuseet kan styrke deres refleksive praksis i spørgsmålet om, hvorledes de bedst muligt arbejder sammen øjenvidner fra både social og kriminalforsorgen og den bredere offentlighed.

I projektet skal holdninger, erfaringer og stemmer fra ellers ofte uhørte og socialt sårbare inkluderes i museernes formidling, og i et mix mellem workshops, events, analoge og digitale debatter og videndeling samt udstillinger skal det undersøges hvorledes der kan skabes mere socialt ansvarlige partnerskaber med socialt sårbare, formidlere og forskere.

Projektet understøttes af de to internationalt anerkendte museologer Dr. Bernadette Lynch (Storbritannien) og Dr. Adele Chynoweth (Australien), som deler deres erfaringer ift. at sam-skabe samtidsrelevant og debatskabende museumsformidling med relevante brugergrupper.

Samtidig nedsættes et erfaringspanel af tidligere anbragte, som skal medvirke til at nuancere og kvalificere museets forskning og formidling.

Sarah Smeds generelle forskningsinteresser omhandler: Socialforsorgens historie indsamlet og formidlet via alternative individfortællinger. Mulighederne for at skabe social forandring gennem co-creation, social justice, velfærdsudvikling og tværfaglige partnerskaber med afsæt i museumssektoren.

Mindemandage

Mindemandage

Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg inviterer kvinder og mænd, som har været anbragt på børnehjem, til at mødes og dele erfaringer med andre tidligere børnehjemsbørn.

Møderne kaldes Mindemandage og er et nyere tiltag på museet. Denne betegnelse, fordi de afholdes om mandagen, hvor museet holder lukket for besøgende. Det giver ro og rum til at standse op og mindes fortiden og blive klogere på vores egen historie, og hvem vi er.

Museet har et ønske om via arrangementerne at blive klogere på livet på børnehjem førhen og på den måde styrke museets arbejde om og for børnehjemsbørn. Samtidig vil vi også gerne høre hvilke følelser og minder, som børnehjems-udstillingen på museet vækker hos jer - f.eks. hvilke tanker de forskellige billeder og genstande i udstillingen sætter i gang hos jer.

pdfLæs hele invitationen