Mission og vision

Her ses fra venstre: Frivillig på museet Hans Pauli Thomassen, museumsformidler Maria Nagel, samarbejdspartner Hjalmar Kinner, ph.d.-studerende Stine Grønbæk Jensen, formidlingschef Sarah Smed, ph.d.-studerende Jacob Knage Rasmussen og frivillig på museet Jim Panda. Billedet er fra Brugernes Bazar i Kongens Have i Odense - en bazar, der arrangeres af Rådet for Socialt Udsatte, og hvor museet de seneste tre år har haft en bod.

Se filmen, hvor museumsforsker Dr. Bernadette Lynch og to af museets samarbejdspartnere Mette Løjmann Hansen og Richardt Åmand giver et indblik i, hvad de synes, der gør Danmarks Forsorgsmuseum til noget ganske særligt.

Filmen er produceret af Bandit Productions. Der bliver brugt klip fra museets projekt Skjulte Danmarkshistorier, som er 12 dokumentarfilm produceret af Instafilm med støtte fra Nordea-Fonden og Slots- og Kulturstyrelsen.

HVEM VI ER, OG HVAD VI GØR

Danmarks Forsorgsmuseum er del af Svendborg Museum og har til huse i den eneste fredede og bedst bevarede fattiggård i Norden – bygget i 1872 og lukket i 1974, hvor bygningerne blev overdraget til museet.

Vi arbejder med at bevare kulturarven og skabe en socialhistorie om, med og for tidligere anbragte eller socialt udsatte.

Med afsæt i strategiske partnerskaber, tværfaglig forskning samt målrettede og opsøgende formidlingsindsatser samskabes museets indsatser med mennesker, hvis historier sjældent bliver fortalt.

VORES FORMÅL OG AMBITIONER (Mission og vision)

Danmarks Forsorgsmuseum stræber efter at være en betydningsfuld kulturinstitution, som adresserer nutidige sociale problematikker og som engagerer sig i og kvalificerer debatter om velfærdsstaten.

Det er vores ambition kontinuerligt at styrke vores tætte samarbejde med de mennesker, som har tilbragt dele af livet på institutioner eller som har oplevet social udsathed og dermed skabe et dynamisk og banebrydende museum.

Vi vil være socialforsorgens historiske bevidsthed og arbejde for samfundets sammenhængskraft.

HVAD VI TROR PÅ (Værdier)

På Danmarks Forsorgsmuseum tror vi på, at vi kan bekæmpe fordomme og stigmatisering ved at skabe indsigt i liv på kanten af samfundet.

Vi tror på vigtigheden af at skabe et forum, hvor tidligere anbragte eller socialt udsatte medborgere kan bidrage til dansk forsorgshistorie og samtidig styrke deres medborgerskab og personlige handlekraft.

Vi tror på, at vi ved at debattere socialhistorie, velfærd og socialpolitik på et historisk forankret grundlag kan skabe indsigt, engagere de besøgende og styrke deres demokratiske stillingtagen.

Vi arbejder målrettet for at arbejde socialt ansvarligt i både forskning, undervisning og formidling, og vi ser tværfaglighed og personlig mangfoldighed som en styrke.

Vi tror på, at museer kan skabe rum for dialog og inspirere til social forandring.

VEJEN VI FØLGER (Overordnede målsætninger og strategier)

Gennem effektive og bæredygtige partnerskaber med offentlige instanser, nationale interesse- og uddannelsesorganisationer, fagfolk og tidligere anbragte eller socialt udsatte vil vi udpege og udvikle nye måder at skabe tilbud og muligheder for nutidens socialsektor. 

Vi vil kontinuerligt være opmærksomme politiske eller sociale forandringer for at sikre, at vores arbejde fortsat er relevant for tidens samfund.

Sidst, men ikke mindst skal vi sikre museets økonomiske grundlag for at sikre museet og være bæredygtige og innovative.

Museet i dag

På museet får du adgang til en ellers ofte skjult eller glemt del af historien. Historien om de mange mennesker, som har levet eller lever på samfundets skyggeside.

Museet arbejder med at bevare, forske i og formidle samfundets forsorg som den har udspillet sig på så forskellige institutioner som f.eks. børnehjem, fattiggårde, arbejdsanstalter og alderdomshjem - med særligt fokus fra midten af 1800-tallet og frem til i dag.

Her er åbne døre ind til dele af vores samfunds historie, som ellers har været skjult bag mure, pigtråd og tabuer. Her fortælles de fattiges, de fysisk eller psykisk syges, de hjemløses, de ensommes, de udstødtes og de forældreløses historier.

En anbringelse inden for forsorgen har ofte betydet en placering uden for samfundet og historieskrivningen.

Danmarks Forsorgsmuseum ønsker at give de mennesker, hvis historie ikke er blevet eller bliver fortalt, en plads i historien. 

Læs om Fattiggårdens historie

Nedenfor ser du et grundrids af Fattiggården

Klik her og få en virtuel oplevelse af Fattiggårdens fuldebrumme og måtteværksted.
Skabt i samarbejde med Fængselsmuseet i Horsens.

Citater fra gæstebogen

"Det var en god oplevelse for mig, som kun er 11 år.

Det er fedt at se, hvordan andre børn havde det, nu hvor jeg både har mobil og TV. Stor respekt til dem". 

Knus Signe

"Utrolig god og sigende udstilling. Jeg blir meget berørt af at gå her.

Vil helt sikker fortælle om stedet her til venner, familie og ikke mindst kolleger".

Eva, socialpædagog

Udstillinger

På Danmarks Forsorgsmuseum tilbydes en helt særlig museumsoplevelse i Fattiggårdens historiske rammer. 

Danmarks Forsorgsmuseum knytter socialhistorien sammen med aktuelle samfundspolitiske emner. Museets udstillinger sætter fokus på velfærdsstatens udvikling over de sidste hundredehalvtreds år, og på hvilke konsekvenser den har haft på mennesker, som har levet livet på samfundets skyggeside

Fattiggården

I det øjeblik man passerer Fattiggårdens port, omkranses man af mure og pigtråd, og en fornemmelse af indespærring, tab og tvang kryber ind under huden. Her begynder en rejse i tid, holdninger og idealer.

I Fattiggårdens to beboelsesafdelinger kan man opleve forskellige tankevækkende interiørudstillinger. Baderummet, isolationscellen og arbejdsgårdene vidner f.eks. om (u)renlighed, regelbrud og slidsomt arbejde.

Udstillinger

 På museet kan man desuden opleve særudstillinger, som på aktualiserer, konkretiserer og individualiserer forsorgens historie. I udstillingen ’Du skal ikke tænke på din Far og Mor’ formidles f.eks. historien om at vokse på et børnehjem i det 20. århundrede. Her kobles historiske genstande med rørende erindringer.

I debatudstillingen "Fattigdom på Tværs" kan besøgende både forsøge sig som fortidens fattiginspektør eller nutidens socialrådgiver. En udstilling som i 2015 modtog Kulturregion Fyns Kulturpris. Mens man i udstillingen "Ansigt til Ansigt" kan se ind i øjnene på Fattiggårdens forbrydere. 

Fattiggårdens historie

Fattiggård i godt 100 år

I 1872 blev Fattiggården i Svendborg bygget, og det var med stor stolthed, at byen kunne åbne en for tiden så moderne og fremsynet anstalt for alle dem, som ikke kunne klare sig selv, eller som man mente trængte til genopdragelse.

Når man passerede porten til Fattiggården, blev man ’indlagt’. Man mistede sine borgerlige rettigheder: Stemmeret, ejendomsret, værgeretten over ens børn samt retten til at gifte sig. Det blev vurderet, om man var ’værdigt eller uværdigt trængende’. De værdige skulle bo i Forsørgelsesanstalten, hvor man f.eks. fik lov at sove i senge med madrasser. De uværdige skulle bo i Arbejdsanstalten. Her var der tremmer for vinduerne, pigtråd på murene, og man blev opdelt i kvinder og mænd. Begge steder var der arbejdstvang.

Frem til 1961 fungerede Fattiggården som en anstalt, hvor man mistede sin frihed. Stedet var i funktion frem til 1974, hvor det blev lukket - som en ’skamplet på byen’.

Fattiggården bliver museum

Samme år overtog Svendborg Museum bygningerne fra kommunen, som ellers ville rive stedet ned. Museet har siden arbejdet målrettet på at bevare og sikre Fattiggården samt de genstande og skæbnehistorier, som knytter sig til de gule mursten.

Fra slutningen af 1990'erne har museet indsamlet og forsket nationalt, hvorfor Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg også formidler den nationale forsorgshistorie – fra vugge til grav.

Der arbejdes kontinuerligt med at gøre museet tilgængeligt. Bygningerne blev i 2009 gjort handicaptilgængelige, og der arbejdes målrettet med at styrke brugen af museet for de mennesker, hvis historie er museet ansvarsområde. 

Omvisninger for grupper

Museet tilbyder tankevækkende omvisninger for grupper.
Der kan evt. aftales særlige fokuspunkter eller temaer for din omvisning.

En omvisning varer ca. 1 time. Ring og book en omvisning på 62 21 02 61.

Da rummene er små og alle gerne skulle kunne høre, hvad vores formidlere har på hjerte, bør deltagerantallet per omvisning maksimalt være 25 personer. Der kan bookes op til 5 formidlere samtidig. Dvs. en gruppe kan bestå af op til 125 gæster. Planlægger du et besøg, så kontakt os i god tid - gerne 3 uger før. Vores kalender er godt fyldt op - især i maj, juni og september.

Omvisninger inden for alm. arbejdstid

Hverdage kl. 8-15

Ved formidler fra museet: 500 kr. + entré.
Ved museumsinspektør (dansk): 800 kr. + entré.
Ved museumsinspektør (engelsk): 1000 kr. + entré.

Afbud skal ske senest 2 dage før, ellers opkræves det fulde beløb.

Omvisninger uden for alm. arbejdstid

Hverdage efter kl. 15 plus weekender og helligdage

Ved formidler fra museet: 800 kr. + entré.
Ved museumsinspektør (dansk): 1100 kr. + entré.
Ved museumsinspektør (engelsk): 1300 kr. + entré.

Afbud skal ske senest 2 dage før, ellers opkræves det fulde beløb.