Kammerherre N.F.B. Sehesteds Oldsagssamling på Broholm

Foredraget omhandler historien om den unikke samlings tilblivelse i 1870'erne og om dens senere historie, men der fortælles også om personen Frederik Sehested og om Broholms spændende historie fra middelalderen og til i dag.

Kimen til Frederik Sehesteds interesse for oldtiden blev lagt så tidligt som i 1833, da han som 20-årig overværede fundet af Broholmskatten - Danmarks største eksisterende guldfund fra jernalderen (4,5 kg guld), der blev fundet på godsets jorde.

Det var dog først i 1870'erne at han kastede sig over arkæologien som aktiv udgraver, som skribent og som den første, der begyndte at eksperimentere med brugen af flintredskaber.

For at kunne opbevare samlingens mange tusinde oldsager, byggede han en museumsbygning i haven bag Broholm. Museumsbygningen og samlingen eksisterer stadig.

Læs mere om Frederik Sehested og oldsagssamlingen

Tag en tur på Ørkild Voldsted

Ørkild Voldsted er et af Danmarks største voldsteder (borganlæg).

På turen fortælles historien om det imponerende kongelige byggeri fra middelalderen. Bygherren er kong Valdemar den Store (1157-1182), der påbegynder byggeriet efter han er blevet enekonge i 1157. Han bygger borgen dels for at manifestere sin magt og dels som værn mod Venderne, der hærger de syddanske kyster.

Frem til engang i 1300-årene er borgen kongelig ejendom, men på et tidspunkt afhænder kongemagten borgen til bispesædet i Odense. Det ejerskifte bliver afgørende for borgens senere skæbne. Bispesædet kommer nemlig på kant med indbyggerne i Svendborg. Tvisten står omkring købstadens handelsprivilegier, som bispesædet ikke respekterer. Da lejlighed byder sig under Grevens Fejde, brænder svendborgenserne i juli 1534 den forhadte bispeborg af.

I alt 30.000 m2 bliver inddraget i borgbyggeriet og på hovedbanken ses stadig rester af murværk fra bygninger og ringmur

Svendborg i middelalderen

Mange arkæologiske udgravninger og naturvidenskabelige undersøgelser i Svendborgs middelalderlige bykerne har givet et nyt og anderledes indblik i købstadslivet i middelalderen.

I foredraget fortælles om udgravningerne, fundene og de naturvidenskabelige undersøgelser. Hvad fortæller de om dagligliv og levestandard? Hvad fortæller de om håndværk, om handelsforbindelser og velstand og om byens udvikling fra grundlæggelsen omkring 1150 og frem til reformationen i 1536?

Der er mange nye og spændende fortællinger fra Svendborgs undergrund.

Formidling - pris og varighed

Byvandringer og foredrag tilrettelægges efter målgruppe, klassetrin, interesser etc.

Byvandringer

Pris efter aftale.
Ring 62 21 02 61 og hør nærmere.

Foredrag
Ring 62 21 02 61 og hør nærmere.