Vandretur med arkæolog, Ph.d. og afdelingsleder for Svendborg Museums arkæologiske afdeling Per O. Thomsen og historiker og museumschef Esben Hedegaard.

Turen følger sundet forbi Thurødæmningen til herregården Bjørnemose ved Skårupøre Sund. Undervejs stopper vi ved et par historiske/arkæologiske hemmeligheder. Herfra følger vi Øhavsstien gennem Hallingskoven og tilbage til Christiansminde. Undervejs hører vi om områdets skiftende brug til begravelse, kvæggræsning, skovbrug, frugtavl og grusgravning.  

Mødested ved Christiansminde ishus. 

Ca. 9 km.

Tilmelding ikke nødvendig.

Deltagelse: 50 kr. Medlemmer af museumsforeningen: Gratis

Hvem - hvad - hvor?

Hvem kan deltage?
Hvis der ikke står andet, kan alle deltage.
OBS på, at flere af arrangementerne kræver tilmelding.
Sejlturene med KAJA og VIKING er for medlemmer af museumsforeningen.
Sejlturene med  HJORTØ er alene for medlemmer af HJORTØs Venner.

Hvad koster det?

De fleste foredrag og vandringer koster  50 kr.
De fleste af disse tilbud er gratis for medlemmer af museumsforeningen.
Enkelte arrangementer er dyrere eller helt gratis.
Se derfor pris ved det enkelte arrangement. 
På Danmarks Forsorgsmuseum er der entré.
Se priser og rabatter her

Hvor foregår det?
Arrangementerne foregår dels på Forsorgsmuseet, som har til huse i den gamle Fattiggård, Grubbemøllevej 13, dels ude i byrummet, på landet eller på havet.
OBS på, at nogle af aktiviteterne er lavet i samarbejde med andre, hvorfor de kan foregå på f.eks. Kammerateriet, Café WØ, Svendborg Bibliotek eller M/S Helge.